Первинна акредитація напряму підготовки «Туризм»


З 25.06.2018 по 27.06.2018 р. у ДонДУУ було створено всі необхідні умови для роботи експертної комісії щодо проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.140103 «Туризм».

Експертна комісія:

Сущенко Олена Анатоліївна – завідувач кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор (голова комісії);

Карпенко Юрій Вікторович– доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних, член комісії.

-встановила відповідність акредитаційним умовам підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.140103 «Туризм» за наступними напрямами:

1) підтверджено достовірність інформації, поданої Донецьким державним університетом управління до Міністерства освіти і науки України у зв’язку з проведенням первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.140103 «Туризм»;

2) підтверджено відповідність встановленим законодавством вимогам щодо якісного складу кадрового забезпечення напряму підготовки 6.140103 «Туризм», науково-методичного рівня та підвищення кваліфікації викладачів, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної діяльності випускової кафедри туризму та логістики Донецького державного університету управління;

3) виявлено повноту навчального та методичного забезпечення напряму підготовки 6.140103 «Туризм», наявність навчальної документації та рівня забезпеченості літературними джерелами, використання комп’ютерних технологій;

4) підтверджено відповідність нормативам Міністерства освіти і науки України щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення напряму підготовки 6.140103 «Туризм».

З повним експертним висновком можна ознайомитись за посиланням.

Попередні з Днем Конституції України!
Наступні Вітання слухачів Університету третього віку ДонДУУ