Інтернаціоналізація освіти та нові виклики вишам


Учасники проекту «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» під керівництвом ректора Світлани Марової пройшли тренінг у Королівському Технологічному інституті, м. Стокгольм.

Шведська система якості освіти, застосування принципів менеджменту якості освіти відповідно до європейських критеріїв, проектне планування та документація – теми професійного обговорення та наукового дослідження професорів міжнародного рівня.

Результатом інтернаціональної співпраці має стати комплекс ефективних внутрішніх стандартів якості, що підвищують рівень працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. А для цього необхідно покращити партнерську мережу університет-бізнес-держава через співпрацю з університетами ЄС та національними стейкхолдерами.

Обговоренню ролі зовнішніх стейкхолдерів в системі забезпечення якості вищої освіти буде присвячено семінар в ДонДУУ. Слідкуйте за новинами проекту на сайті eduqas.dsum.edu.ua

Андрій Стойка

Попередні Creative step in ФАХ
Наступні Навчальна практика для студентів спеціальності "Комп’ютерні науки"