Від теорії практики до практичної підготовки


19 жовтня відбувся семінар «Шляхи підвищення якості практичної підготовки студентів» під керівництвом начальника навчального відділу Олексія Стасюка.
Обговорення між керівниками практики від випускових кафедр було зосереджено в наступних тематичних напрямах:
Нормативно-правове забезпечення практичної підготовки студентів ДонДУУ;
Організаційні механізми та інструменти практичної підготовки студентів ДонДУУ;
Документарний супровід проходження практики студентами.
З питанням «Забезпечення якості освіти через співробітництво університету та бізнесу» виступила Євгенія Драгомірова – член проекту Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО
586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP. Доповіла про кількість укладених ДонДУУ діючих договорів щодо проходження практичної підготовки студентами на підприємствах України, наголосила на необхідності введення навчально-практично-наукової складової в практиці студентів, що дозволить збільшити рівень інноваційних пропозицій практичного спрямування для розвитку підприємств.

Наголос дискусії семінару було зроблено на активізацію співробітництва випускових кафедр щодо практичної підготовки, залучення бізнес-тренерів до аудиторії та колаборація між студентами різних курсів із метою встановлення міждисциплінарного та міжступеневого зв’язку. Доречним визначено проведення семінарських занять на базі практики, що має підсилити зв’язок студентів та майбутніх працедавців, виховати дисципліну та відповідальне ставлення до майбутньої професії.

Попередні День захисника Вітчизни: свято, яке об’єднує
Наступні «У твоїх руках». Студенти ДонДУУ взяли участь у розробці концепції стратегії розвитку міста Маріуполь