У ДонДУУ проведено щорічні тематичні короткострокові семінари з питань запобігання корупції


На виконання наказу Національного агентства з питань державної служби від  21 серпня 2018 року №210-18 «Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2018 році, а також відповідно до наказу НАДС від 19 квітня 2017 року № 86 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби»  21 жовтня та 28 жовтня 2018 року під керівництвом ректора Донецького державного університету управління, д. н. держ. упр., професора Марової Світлани Феліксівни проведено щорічні тематичні короткострокові семінари з питань запобігання корупції для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування міста Маріуполь і Донецької області.

Мета тематичних семінарів:

засвоєння знань законодавства з питань запобігання корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн щодо організації діяльності органів публічної влади;

розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Тематичні короткострокові семінари проведено викладачами кафедри спеціальноправових дисциплін к.ю.н., доцента Григор’євої Вікторії Василівни та к.ю.н. Скачкової Тетяни Юріївни з урахуванням результатів вивчення навчальних потреб та інтересів державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, які регламентують питання, служби в органах публічної влади.

У форматі лекції-дискусії на семінарах розглянуто низку питань, а саме:
правові засади та практичні аспекти запобігання корупції; Антикорупційна політика в Україні;
система антикорупційних органів: міжнародний та національний рівні.

За результатами засвоєння слухачами навчального матеріалу проведено підсумкове тестування та видано посвідчення про підвищення кваліфікації державного зразка.

Попередні «Хода патріотичних сил»
Наступні «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів»