Бельгійський досвід забезпечення якості освіти


Відмінностям та регіональним особливостям системи забезпечення та стандартів якості освіти в Бельгії та її франкомовній частині було присвячено плановий захід проекту Еразмус+ “Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО”.

Спікерами презентацій існуючих механізмів вдосконалення якості освіти в країнах-партнерах проекту були представники ЗВО Казахстану, Бельгії, Франції та України. Професор Андрій Стойка представив діючий механізм забезпечення якості системи освіти в ДонДУУ, окреслив стратегію імплементації закордонного досвіду за умов співробітництва Університету, влади та бізнесу. Під час обговорення встановлено рівні відповідальності акторів, сформульовано нові завдання діяльності за проектом.

Результатом брейн-сторму команд ЗВО – членів проекту в Україні сформульовано запит до представників університетів Європи щодо експертизи ринку праці, формування й змістовного наповнення освітніх програм, а також періодичності їх вдосконалення, фінансування заходів з акредитації та відповідності встановленим стандартам якості. Відповіді на ці питання дозволять укріпити партнерську мережу “університет-бізнес-уряд” за сприянням створених в рамках проекту відділів забезпечення якості освіти, професорів, дослідників та університетів ЄС.

Аналіз роботи відділу якості Університету Льєжу дозволяє зробити висновок, що відповідальне ставлення до своїх професійних обов’язків, дисципліна та постійне підвищення кваліфікації є запорукою успіху професорсько-викладацького складу та конкурентоспроможності ЗВО.

Таким чином, поширення культури якості серед викладачів та адміністративного персоналу ДонДУУ поряд з модернізацією внутрішніх інформаційних систем оцінки якості дозволять університету посісти конкурентну позицію в партнерській мережі “університет-бізнес-уряд”.

Попередні З Новорічними святами!
Наступні День пам'яті першого ректора університету Станіслава Федоровича Поважного