«Прикладна математика та комп’ютерні науки»


В Донецькому державному університеті управління на кафедрі комп’ютерних наук та вищої математики 22 лютого 2019 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична Інтернет-конференція «Прикладна математика та комп’ютерні науки». Свої тези на конференцію представили викладачі ВНЗ, аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти з різних областей України.

Обрані теми науково-практичної конференції послугували підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції найближчим часом буде видано збірку тез учасників.

Дякуємо всім за плідну співпрацю та активну участь у роботі конференції!

Попередні Студенти ДонДУУ на «Першому маріупольському молодіжному екологічному форумі»
Наступні "Не віррр-перевіррр" у ДонДУУ