У ДонДУУ розпочато атестацію магістрів спеціальності “Публічне управління та адміністрування”


20 березня 2019 року успішним захистом магістерської роботи Суховою Ксенією Костянтинівною, заступником міського голови м. Маріуполя, на тему «Шляхи удосконалення процесів державного регулювання в сфері внутрішньої міграції населення» (на прикладі міста Маріуполь), науковий керівник д.держ.упр., професор Марова С.Ф.). розпочалась робота кваліфікаційної екзаменаційної комісії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Членами комісії зазначено високий науковий рівень та практичне значення результатів дослідження Сухової К.К. в питаннях сприяння органів місцевого самоврядування подоланню соціально-економічних проблем тимчасово переміщених осіб, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході України. Заслуговує уваги досвід реалізації проектів інтеграції «нових маріупольців»  в соціально-економічну середу міста, підходи до визначення стратегічних пріоритетів, що формують нові можливості для територіального розвитку з залученням поселенців до процесів життєдіяльності міста.

Результати магістерської роботи Сухової К.К. опубліковано  у двох  міжнародних колективних монографіях, яким присвоєно ISBNкраїн Європейського Союзу та пройшли обговорення на Міжнародній науково-практичній конференції, а саме:

  1. Sukhova Кseniya, Tarasenko Denys Social Component оf Sustainable Development іn Local Environmental Policy /Public Administration for Sustainable Development. Collective monograph / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie.- Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – С. 63-71. ISBN 978-83-63649-13-5
  2. Сухова К.К. Соціальний сенс стратегії сталого розвитку /Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Маріуполь: Донецький державний університет управління; Український культурологічний центр, 2018 – С. 152-154.
  3. Сухова К.К., Чечель А.О., Тарасенко Д.Л. Реалії та перспективи розвитку соціальної сфери в умовах децентралізації/TheRealitiesandProspectsfortheDevelopmentoftheSocialSphereinConditionsofDecentralization(ChechelA.O. ,TarasenkoD.L.,SukhovaK.K./ Problems and Possibilities of Public Administration Development in Conditions of Reforms /Collective Monograph / The general ed. Chechel A.O., Khlobystov Ie., – Bielsko-Biala(Poland): University of Economics and Humanities, 2017– С. 274-289. ISBN 978-83-63649-05-0

 

Попередні Французький досвід забезпечення якості освіти
Наступні ДонДУУ у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Менеджмент природоохоронної діяльності