Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» 7-8 травня 2019 року


Донецький державний університет управління запрошує на ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ» м. Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) – м. Бельско-Бяла (Польща) 7-8 травня 2019 року.

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції науковців, здобувачів наукових ступенів, представників органів влади, місцевого самоврядування та бізнесу, засобів масової інформації та активної громадськості, а також інших зацікавлених осіб
Метою проведення конференції є синтез наукових досліджень і практики публічного управління щодо поєднання зусиль ВНЗ, наукових установ, органів влади та місцевого самоврядування, бізнес – структур та громадськості в аспекті пошуку сумісних ефективних підходів до вирішення актуальних завдань сталого розвитку.
Основні тематичні напрямки роботи конференції:
1. Публічне управління для забезпечення сталого розвитку
2. Сучасні виклики збалансованого соціально-економічного зростання
3. Еколого-інноваційне моделювання для сталого розвитку
4. Раціональне природокористування та ресурсозбереження
5. Еколого-економічна безпека та конкурентоспроможність територій
6. Правові питання забезпечення умов сталого розвитку
7. Сталий територіальний розвиток в контексті євроатлантичної інтеграції
8. Освіта для сталого розвитку
9. Фінансові механізми для забезпечення збалансованого зростання

Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути розширена згідно наукових інтересів авторів у рамках теми конференції.
Для участі у конференції необхідно:
– заповнити заявку на участь за формою, що додається в інформаційному листі, або заповнити її за посиланням (заявка on-line) до 10 квітня 2019 року
– надіслати електронний варіант наукової роботи на електронну пошту сonferencedsum@gmail.com
– виконати організаційні умови та вимоги до оформлення публікації.

information letter

інформацийний лист

Попередні Зустріч студентів юристів з керівниками юридичних управлінь підприємств групи МЕТІНВЕСТ
Наступні ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В ДОНДУУ