Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глобалізаційні процеси у соціологічному вимірі»


12 квітня 2019 року кафедрою філософії та соціології Маріупольського державного університету за сприяння Донецького відділення Соціологічної асоціації України в Маріуполі було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міжкультурна комунікація і глобалізаційні процеси у соціологічному вимірі», в якій представники кафедри соціології управління Донецького державного університету управління прийняли активну участь.

В конференції взяли очну участь близько 50 викладачів та студентів семи закладів вищої освіти з Харкова, Полтави, Запоріжжя, Маріуполя.

На пленарному засіданні, за головування доктора соціологічних наук, професора, завідувача кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету, голови ДВСАУ, Богдана Слющинського, з доповідями виступили:

– доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Олена Клименко – «Викривлення моделей комунікації внаслідок нетипового перебігу дитинства у дітей Донбасу»;

– кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології управління Донецького державного університету управління Наталя Никифоренко – «Досвід вивчення міжкультурної комунікації в Україні» ;

– кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Ірина Суровцева – «Практики соціальної роботи у мультикультурному середовищі».

Під час роботи секцій було розглянуто широкий спектр питань щодо розвитку понятійного апарату соціології міжкультурної комунікації; соціологічних традицій дослідження міжкультурної комунікації; сучасних крос-культурних досліджень; а також – методологічні, соціальні та психологічні аспекти міжкультурної комунікації; проблематика міжетнічної взаємодії.

На секційних обговореннях магістранти-соціологи ДонДУУ разом з науковими керівниками змогли провести апробацію результатів своїх досліджень:

– Валентина Николаєва, Андрій Кісіль – «Медійні реалії становлення сучасного інформаційного суспільства: культурна трансформація»;

– Микола Чаплик, Владислав Швед – «Кібербезпека та кіберзлочинність у крос-культурному вимірі (на матеріалах соціологічного опитування серед студентів Університету Салерно (Італія) та ДонДУУ (Україна)).

Збірка матеріалів конференції готується до друку.

Попередні «Програма малих грантів сприяння розвитку туризму, молодіжної політики, культури та спорту»
Наступні Пройди оплачуване стажування в групі МЕТІНВЕСТ