Міжнародне науково-практичне стажування в Польщі на базі Вищої школи економіки та гуманітаристики


4-13 травня 2019 року представники Донецького державного університету управління прийняли участь у Міжнародному науково-практичному стажуванні за програмою «Інноваційні підходи в освіті, публічному управлінні, економіці та менеджменті: стратегії сталого територіального розвитку» на базіВищої школи економіки та гуманітаристики (Executive Program for Researcher, Educators, Civil Service and Local Government Officers “Innovations in Public Relations, Public Administration, Economics and Management: Strategies of the Sustainable Territorial Development”,  University of Economics and Humanities (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna v Bielsku-Białej, WSEH, Poland).

Програма стажування передбачала підвищення кваліфікації викладачів, дослідників,  представників державних установ та органів місцевого самоврядування за спеціальностями:

051 Економіка
072 Фінанси
073 Менеджмент
281 Публічне управління і адміністрування
011 Науки про освіту (теорія та методика управління освітою)

Загальний обсяг навчального навантаження стажуваннясклав 4 кредити (120 годин)

Протягом стажування учасники мали можливість ознайомитесь здіяльністю Вищої школи економіки та гуманітаристики за спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, дослідити систему роботи та особливості навчального процесу, попрацювати з навчально-методичними та інформаційними  матеріалами в бібліотеці.

Лекції та практичні заняття за програмою стажування, обговорювання та дискусії були присвячені питанням за наступними напрямками:

– сталий розвиток: виклики та перспективи
– стандарти європейської освіти – підґрунтя формування сталого розвитку суспільства
– європейські процедури Оцінки впливу на довкілля та Стратегічної екологічної оцінки (ОВД/СЄО)
– управління проектами еколого-економічного розвитку
– муніципальні фінанси як система забезпечення умов збалансованого територіального розвитку
– адаптивний менеджмент: сталість розвитку через управління поведінковими настроями споживачів
– спроможні громади – основа сталого територіального розвитку
– збалансований (сталий) розвиток ЄС: виклики, можливості, перспективи
– сталий розвиток та безпека європейського простору (довкілля, економіка, політика)
– бізнес-адміністрування в умовах сталого розвитку
– міжнародне партнерство в соціально-економічному співробітництві: вирішення місцевих проблем в сфері природокористування та ресурсозбереження (досвід Польщі)
– стратегічні пріоритети міжнародних взаємин Польщі та України

Також в рамках візиту було передбачено знайомство з культурою та  традиціями Польщі, історичною спадщиною польського народу, заняття польською мовою.

Сподіваємось, що це лише початок тривалого плідного співробітництва між Донецьким державним університетом управління та Вищої школи економіки та гуманітаристики!

Попередні III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Соціально-економічні проблеми сучасності"
Наступні Студенти ДонДУУ на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності