Проблеми зайнятості у центрі уваги науковців і практиків


19 червня 2019 року в Донецькому державному університеті управління за ініціативою Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», яка з 2014 року працює в університеті за підтримки Програми Жана Моне ЄС, та спільно з кафедрою гуманітарних дисциплін ДонДУУ, кафедрою публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості відбувся круглий стіл «Європейська політика зайнятості, ринок праці, трудова міграція vs Україна».
Учасниками круглого столу стали директор Маріупольського міського центру зайнятості О.П.Чуприна, професор Університету Ґлазґо (Великобританія) Роб Марк, науковці, громадські активісти, аспіранти.
Метою Круглого столу стало обговорення проблем економічної активності та зайнятості населення в Україні, адаптація європейського досвіду гнучкої зайнятості, співпраця вищої освіти і ринку праці, трудова міграція в ЄС.
В обговоренні проблем економічної активності та зайнятості населення в ЄС та Україні взяли участь ректор ДонДУУ, професор С.Ф.Марова, модератор круглого столу, голова Кафедри Жана Моне Н.Г.Діденко, аспіранти та науковці.
Директор Маріупольського міського центру зайнятості О.П.Чуприна у своєму виступі охарактеризував ситуацію на ринку праці в Маріуполі, розповів про перспективні зміни, які очікуються у місті, та про потреби у фахівцях, які зможуть працювати на нових робочих місцях. О.П.Чуприна зазначив, що міська служба зайнятості запроваджує різні новації для стимулювання зайнятості, зокрема для працевлаштування випускників вищих закладів освіти за фахом. Але університет має орієнтуватися на потреби ринку праці у перспективі, тому уже сьогодні треба прогнозувати підготовку фахівців за новими, затребуваними професіями.
Професор Університету Ґлазґо (Великобританія) Роб Марк розповів, який досвід має Великобританія та Ірландія щодо співпраці університетів з роботодавцями, яку роль у професійній підготовці відіграють центри кар’єри, які створені в кожному університеті, про впровадження проектного підходу, практичного стажування для набуття необхідних компетенцій майбутніми фахівцями.
Активна дискусія відбулася щодо питань впливу держави на вирішення проблем у сфері праці та зайнятості населення, щодо перспективного бачення майбутньої моделі зайнятості населення, зв’язків освіти та ринку праці.
Про актуальність цих проблем говорили у своїх виступах декан факультету права і публічного управління Д.Л.Тарасенко, доцент кафедри соціології управління В.І.Ніколаєва.
Завідувачкою кафедри соціології управління Н.О.Никифоренко було презентовано нову магістерську програму, яка відкривається в ДонДУУ за участі міжнародних партнерів та Української миротворчої школи і буде готувати фахівців з врегулювання соціально-політичних конфліктів. Така професія внесена уже до класифікатора і є вкрай необхідною в сучасних умовах.
Питання трудової міграції громадян України в країни ЄС були темою виступів професора Інституту підготовки кадрів С.П.Калініної, старшого наукового співробітника А.В.Кальянова.
Пропозиції учасників, висловлені під час круглого столу, знайшли своє відображення у резолюції. За результатами роботи круглого столу готується до друку збірник тез учасників.
Проведення круглого столу показало важливість та актуальність посилення зв’язків між вищою освітою та ринком праці в умовах трансформації економіки та глобалізації ринку праці.
Розширення сервісних послуг у пошуках роботи, надання повної та достовірної інформації про попит на робочу силу на ринку праці значною мірою залежить від розвитку комунікацій між учасниками ринку праці, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, представниками громадських організацій.

Учасниками круглого столу було запропоновано:

• Для підвищення конкурентоспроможності випускників вищих закладів освіти:
впроваджувати в освітній підготовці фахівців знання, уміння і навички, які затребувані роботодавцями: комунікаційні навички, уміння брати на себе відповідальність, уміння швидко розібратися у ситуації та самостійно знайти шляхи вирішення проблеми, навички швидко вчитися, гнучкість, уміння швидко адаптуватися, креативність, емоційний інтелект тощо,
залучати роботодавців до планування навчального плану, сприяння науковим проектам,
розширювати можливості дистанційної освіти, враховуючи можливість подальшого працевлаштування випускників у дистанційній зайнятості,
орієнтуватися при плануванні набору абітурієнтів на перспективні професії, які будуть затребувані з переходом до Індустрії 4.0., діджиталізацією економіки., розвитком Інтернету речей, шерінговими практиками тощо.
• Для взаємодії закладів вищої освіти та служб зайнятості:
здійснювати моніторинг вимог роботодавців до кандидатів на вакантні місця та попередню діагностику професій, які стануть непотрібними на ринку праці у перспективі 5 і більше років,
корегувати навчальні програми відповідно до реальних потреб роботодавців,
сформувати банк даних на локальному, регіональному рівнях про потреби ринку праці, трансформацію освітньої мережі та зміни її контингенту за напрямами підготовки, перспективну структуру економічно активного населення за видами економічної діяльності, професіями, кваліфікаціями тощо, оптимізувати механізми інформування молоді про становище на ринку праці.
• Для адаптації випускників вищих закладів освіти до європейських стандартів на ринку праці:
впроваджувати європейські модулі, проводити навчальні тренінги з європейської бізнес-практики,
сприяти участі студентів та викладачів в програмах академічної мобільності з європейськими партнерами.

Попередні Запрошуємо до участі у конкурсу «Розумним Бути Модно»
Наступні Проведення державних екзаменів на кафедрі менеджменту виробничої та невиробничої сфери