Проходження першокурсниками спеціальності «Комп’ютерні науки» практики «Вступ до фаху»


Традиційно вже в перші тижні навчання кафедрою комп’ютерних наук та вищої математики для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» було організовано проведення практики “Вступ до фаху”. З метою кращої адаптації студентів до умов вузівського життя студенти розпочали своє навчання в ДонДУУ не з лекційних або практичних занять в аудиторіях, а з ознайомлення з університетом, його структурними підрозділами,  особливостями навчання в університеті, новими, відмінними від шкільних формами роботи.

В рамках проходження практики відбулося знайомство студентів- першокурсників з викладачами випускової кафедри на Дні знайомства. Завідувачка кафедри комп’ютерних наук та вищої математики Сирмаміїх І.В.розповіла про важливість освітньої програми «Комп’ютерні науки» у підготовці майбутніх ІТ-фахівців та закцентувала увагу на структурних її компонентах.Студенти мали можливість особисто поспілкуватися з викладачами кафедри, дізнатися все про їх навчальні курси, про компетентності, якими повинен володіти здобувач вищої освіти та програмні результати навчання.

Під час практики “Вступ до фаху” для зустрічі зі студентами були запрошені технічні директора IT- компаній MakeBeCool і “IDev-Innovation Development» Анісімов Сергій Сергійович і Клименко Олександра Олександрівна. Цей день для студентів був найбільш насиченим та інформативним. Студенти мали змогу почути від представників ІТ-бізнесу корисні поради танавчитися визначати власні пріоритети на шляху, який обрали. З задоволенням вони слухали і про власні проекти гостей і про сучасні мови програмування, правильний вибір яких гарантує, що фахівець буде затребуваний і з легкістю знайде роботу.

У встановлений календарним планом термін всі студенти подали на кафедру звіт з практики у вигляді реферату, які були публічно захищені 12 червня напередодні Міжнародного дня програміста. Було обговорено багато складних і важливих професійних питань, пов’язаних з інформаційною безпекою, хмарними технологіями, комп’ютерними системами штучного інтелекту.

Вітаємо студентів з першими оцінками в університеті і сподіваємося, що подібні заходи сприятимуть формуванню високопрофесійних навичок та вмінь у майбутніх фахівців в галузі інформаційних технологій.

Попередні Збори студентської ради Донецького державного університету управління
Наступні Cтартувала експериментальна програма з навчання новаторів міського управління