Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДонДУУ


19 грудня відбувся конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДонДУУ, на виконання вимог п. 11 ст.55 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецького державного університету управління, схваленого на засіданні Вченої ради ДонДУУ (Протокол від 27 жовтня 2015 року №2), Статуту університету та колективного договору, укладеного на 2017-2021 роки між адміністрацією ДонДУУ та трудовим колективом в особі голови профспілкового комітету працівників ДонДУУ.

Відбір проводився на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав претендентів, незалежності, об’єктивності, та обґрунтованості рішень, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття посад науково-педагогічних працівників.

Процедура конкурсного відбору проведена в повній відповідності до положень «Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецького державного університету управління».

Попередні Круглий стіл «Захист прав людини в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції: проблеми, здобутки, перспективи»
Наступні Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України