Державними службовцями успішно виконано навчальний план магістерської освітньої програми за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»


22 лютого 2020 відбувся державний іспит, який підвів підсумки теоретичного навчання в групі державних службовців, що навчаються за магістерською освітньою програмою за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання 2017 року набору.

25-27 лютого відбулися засідання ДЕК у складі директора комунального комерційного підприємства «Приазовська інвестиційна компанія» Семеніхіна Г.В. – голова,; д.е.н, доцента Чечель А.О. – заступник голови та членів комісії д.держ.упр., д.е.н., доцента Тарасенко Д.Л., к.політ.н. Зелінської М.І. та секретара к.е.н., доцента Ноги І.М. за 281 «Публічне управління та адміністрування» щодо захисту магістерських робіт, теми яких були присвячені теоретико-методичному обґрунтуванню інноваційних підходів до удосконалення процесів та механізмів публічного управління, запропоновано ряд практичних рекомендацій для покращення роботи та підвищення ефективності відповідних органів влади та місцевого самоврядування. В роботах знайшли відображення питання широкого спектру проблематики:

– формування ефективної фінансової системи як об’єкту фінансово-економічної безпеки України, удосконалення системи закупівель товарів в державному секторі економіки;

– визначення напрямів підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності в Україні;

– оцінки стану та перспектив розвитку автоматизації обліку і контролю в міських радах;

– розвитку електронного документообігу в органах місцевого самоврядування;

– удосконалення державного управління у сфері соціального захисту населення;

 • удосконалення методів оцінки ефективності роботи в органах місцевого самоврядування;
 • шляхи удосконалення інструментів формування та реалізації бюджетної політики в умовах децентралізації;
 • удосконалення інструментів реалізації гендерної політики держави на ринку праці України;
 • розвитку бюджетної децентралізації як фактору забезпечення фінансової самодостатності громад;
 • удосконалення фіскальної політики в умовах модернізації фінансової системи;
 • пошуку шляхів удосконалення системи державних закупівель в умовах децентралізації та демократичного розвитку міста;
 • визначення напрямків підвищення ефективності реалізації молодіжної політики в сфері спорту;
 • удосконалення механізмів розвитку демократії участі громади в системі органів місцевого самоврядування;
 • вдосконалення механізму надання соціальних та адміністративних послуг;
 • стратегічного планування територіального розвитку міста;
 • удосконалення організаційно-правових інструментів становлення та інституційного розвитку громадянського суспільства в Україні;
 • пошуку напрямів поліпшення управління якістю державної служби України;
 • удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб у контексті формування доходів місцевих бюджетів;
 • удосконалення механізмів реалізації права громадян України на соціальний захист;
 • удосконалення управління в галузі сталого розвитку в сфері енергетики в умовах євроінтеграції;
 • удосконалення організаційно-правових механізмів виконавчого провадження в Україні;
 • удосконалення адміністративно-правового статусу органу соціального захисту населення.

Більшість запропонованих випускниками пропозицій отримали високу оцінку рецензентів-практиків та їх зацікавленість в подальшому впровадженні запропонованих рекомендацій. Наукові дослідження, пропозиції та розробки, напрацьовані здобувачами вищої освіти протягом навчання опубліковані у фахових наукових журналах (таких як науковий журнал Донецького державного університету управління «Менеджер» та збірники наукових праць ДонДУУ), а також пройшли обговорення на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференція та круглих столах.

Дипломи з відзнакою отримають Воронова М.Ю. та Губська Н.В.

Сподіваємось, що отримані знання, навички та ставлення стануть у нагоді нашим випускникам на шляху досягнення нових вершин самореалізації, творчого та кар’єрного розвитку.

Бажаємо молодим фахівцям нових досягнень та успіхів, та чекаємо на нові зустрічі в проектах розвитку та співробітництва в стінах Донецького державного університету управління!

Попередні Підсумки ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики»
Наступні Еразмус+ проект EDUQAS: внутрішня система забезпечення якості в Казахстані