Спеціальності


Перелік спеціальностей ДонДУУ, за якими наголошується прийом на навчання у 2019 році

Ступінь бакалавра

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(
освітня програма) 
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва ДФН ЗФН ДФН ЗФН
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства 30 30 4р. 4р.
Управління персоналом та економіка праці 30 25 4р. 4р.
054 Соціологія Соціологія 50 25 4р. 4р.
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 50 50 4р. 4р.
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 200 230 4р. 4р.
073 Менеджмент Менеджмент у виробничій сфері 480 380 4р. 4р.
Менеджмент невиробничої сфери
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Муніціпальний менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності
Менеджмент екологічної безпеки
Менеджмент в туризмі
Менеджмент митної справи
Логістика
075 Маркетинг Маркетинг 80 80 4р. 4р.
08 Право 081 Право Право 50 50 4р. 4р.
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 30 4р.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота 50 4р.
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм 30 4р.

Ступінь магістра

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(
освітня програма) 
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва ДФН ЗФН ДФН ЗФН
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства 15  – 1р.4м.
Управління персоналом та економіка праці 15 1р.4м.
054 Соціологія Соціологія 20 15 1р.4м. 1р.4м.
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 50 50 1р.4м. 1р.4м.
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 60 30 1р.4м. 1р.4м.
073 Менеджмент Менеджмент у виробничій сфері 30 30 1р.4м. 1р.4м.
Менеджмент невиробничої сфери 30 30 1р.4м. 1р.4м.
Менеджмент екологічної безпеки 15 1р.4м.
Менеджмент в туризмі 10 1р.4м.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 30 30 1р.4м. 1р.4м.
Менеджмент в охороні здоров’я
Управління в сфері економічної конкуренції 30 1р.4м.
Логістика 15 1р.4м.
Управління інноваційною діяльністю 20 1р.4м.
Управління проектами 20 30 1р.4м. 1р.4м.
Менеджмент освіти
Адміністративний менеджмент 30 30 1р.4м. 1р.4м.
075 Маркетинг Маркетинг 40 20 1р.4м. 1р.4м.
08 Право 081 Право Право 35 1р.4м.
Інтелектуальна власність 20 30 1р.4м. 1р.4м.
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба 20 30 16м.  16м.