Аспірантура та докторантура


Правила прийому до аспірантури ДонДУУ 2017
Положення про підготовку аспірантів, докторантів і здобувачів Донецького державного університету управління
Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів
Інформація щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні в ДонДУУ

Аспірантура Донецького державного університету управління функціонує з 23 червня 1994 року.

Донецький державний університет управління запрошує на навчання до аспіранутри та докторантури
Документи прийматимуться з 01.08.2017 р. по 31.08.2017 р

Бажаючим підвищити свій освітній рівень доступні декілька форм роботи аспірантури:
1. Навчання аспірантів з відривом від виробництва.
2. Навчання аспірантів без відриву від виробництва.
3. Разове прикріплення громадян для складання кандидатських іспитів.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі:

051 Економіка
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування

При вступі до аспірантури претенденти прооходять співбесіду та складають такі іспити:

  1. Спеціальність.
  2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька).
  3. Співбесіда зі вступником, яка передбачає презентацію дослідницької пропозиції та досягнень вступника за встановленою формою ((форма)).

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

– заяву вступника (форма);
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
– ідентифікаційний код;
– військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
– документ державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього (оригінали і копії);
– автобіографія (форма);
– особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), завірений за місцем праці;
– копія трудової книжки, завірена за місцем праці;
– список опублікованих наукових статей (форма) за обраною спеціальністю разом із копіями опублікованих наукових статей або реферат з обраної спеціальності (у разі відсутності науковий статей за обраною спеціальністю);
– рекомендаційний лист від передбачуваного наукового керівника;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
– копії нагород, що підтверджують перемогу у міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсах НДР та олімпіадах (за наявності);
–  копії дійсних сертифікатів тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (за наявності).

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в докторантурі:

051 Економіка
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування

Перелік документів, необхідних для подання до докторантури:

– заяву вступника (форма);
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
– ідентифікаційний код;
– військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
– документ державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього (оригінали і копії);
– автобіографія (форма);
– особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), завірений за місцем праці;
– копію диплома кандидата наук;
– копію атестата про присвоєння вченого звання;
– копія трудової книжки, завірена за місцем праці;
– список опублікованих наукових статей (форма) за обраною спеціальністю разом із копіями опублікованих наукових статей або реферат з обраної спеціальності у разі відсутності науковий статей за обраною спеціальністю (вимоги до реферату);
– рекомендаційний лист від передбачуваного наукового консультанта;
– дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
– розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
рекомендаційний лист від передбачуваного наукового консультанта;

 

В Університеті існує потенціал, який спроможний проводити наукові дослідження на високому рівні, а також готувати фахівців вищої кваліфікації. Наукове керівництво здійснюють більш ніж 55 докторів наук, професорів, кандидатів наук.

На сьогоднішнй день аттестацію науково-педагогічних кадрів здійснює Спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

За довідками звертатися за адресою:
87535, м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58, кімн. 407
Відділ аспірантури
Телефон для довідок: ‎+380-95-175-47-59
E-mail: aspirantura@dsum.edu.ua