Все більшого поширення насьогодні у світі набуває порівняно нова навчальна дисципліна «Аналіз державної політики». Її вивчення є обов’язковим елементом фахової підготовки державних службовців, окрім того широкої популярності аналіз державної політики набув серед представників економічних, політологічних, соціологічних та правничих галузей знань. Використання методів аналізу державної політики є ознакою діяльності провідних аналітичних центрів світу. Платформа розрахована на …

4

Шановні викладачі та студенти! Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції інформує, що Prometheus відкриває реєстрацію на цикли безкоштовних онлайн-курсів з Підприємництва та Громадянської освіти від найкращих викладачів України та світу (Режим доступу: http:/prometheus.org.ua/cycles). Громадський неприбутковий проект «Prometheus» надає вільний та безкоштовний доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня всім охочим незалежно від місця проживання, віку …

5

МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ ЗДОБУТИ КЛЮЧІ ДО УСПІХУ Що є ключем до успіху? Мета? Бажання? Знання? Наполегливість? А може існує ціла низка ключів? На факультеті менеджменту Вам допоможуть підібрати ключі, що відкриють двері до заповітного успіху. Факультет менеджменту Донецького державного університету управління готує управлінські кадри для різних сфер економіки та управління. Основною місією факультету є підготовка …

6

СТВОРЮЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ З НАМИ Факультет економіки – це великий творчий колектив талановитих викладачів та студентів, які є єдиною злагодженою командою. У період докорінних змін у соціально-економічному і духовному житті ми готуємо висококваліфікованих фахівців, впроваджуємо інноваційні ідеї в освіті, що під силу лише команді однодумців. Економічний факультет – один з провідних факультетів Донецького державного університету …

17

Факультет є провідним у підготовці висококваліфікованих юристів, соціологів та управлінців в цих сферах. У складі факультету працюють 5 кафедр: Соціології управління; Господарського права; Теорії та історії держави і права; Адміністративного права; Інформаційних технологій. Соціологічна науково-дослідна лабораторія допомагає студентам удосконалювати навички практичної діяльності та проведення соціологічних досліджень у межах міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських проектів. Студенти факультету …

21

Навчання іноземних громадян у Донецькому державному університеті управління розпочалося з 1993 року. Факультет по роботі з іноземними студентами здійснює свою діяльність за напрямами «Пiдготовка ноземних громадян за базовими акредитованими напрямами, спецiальностями» та «Пiдготовка iноземних громадян до вступу у вищi навчальнi заклади» (чергова ліцензія серія АВ № 552610 від 21.09.2010 строком до 01.07.2015) Підготовка іноземних громадян …

5

Щиро вітаємо всіх, кого зацікавила наша інформація! В 1994 році створено факультет післядипломної освіти, у 2009 року факультет перетворено у Центр післядипломної освіти. Постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти в Донецькому державному університеті управління є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове вдосконалення, поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, вмінь та навичок громадян. Вона забезпечує одержання …

11

Центр довузівської підготовки (далі ЦДП) є навчальним центром Донецького державного університету управління (ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636071 від 10.03.2015 р.), який здійснює підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, профорієнтаційну, професійну підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Кваліфікований робітник” (ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 270989 від 03.09.2013 р.). …

8

29 жовтня у Донецькому державному університеті управління пройшов День відкритих дверей, на якому були присутні школяри ЗОШ № 4 та ЗОШ № 34 міста Маріуполя, а також слухачі Центру довузівської підготовки ДонДУУ. Перед присутніми виступила в.о. ректора ДонДУУ, д.держ.упр., професор Світлана Феліксівна Марова. Потім декани факультетів та представники ДонДУУ розповіли школярам про різноманітні спеціальності у …

0 16

5 – 6 листопада  2015 року на базі Національної академії управління при Президентові України відбулася науково-практична конференція за міжнародною участю «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України». У роботі конференції взяли участь президент Національної академії Юрій Ковбасюк, заступник Міністра Кабінету Міністрів України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк, …

0 31