Кафедра Жана Моне розпочала новий навчальний рік, протягом якого в університеті будуть викладатися навчальні курси – «Демократія і належне врядування в ЄС», «Європейська соціальна і гуманітарна політика», «Інститути громадянського суспільства та захист прав громадян інших країн в ЄС». Для викладачів, аспірантів, студентів заплановані семінари: «Польський досвід впровадження освітніх інновацій та викладання європейських студій», «Соціальний вимір …

23 вересня 2016 року під керівництвом Діденко Ніни Григорівни, доктора наук з державного управління, професора, голови Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» для викладачів, аспірантів та студентів університету проведений семінар «Польський досвід впровадження освітніх інновацій та викладання європейських студій». Членами Кафедри Жана Моне були представлені та обговорені …

Голова Кафедри Жана Моне проф.. Н.Г.Діденко провела в Маріупольському вищому металургійному професійному училищі лекцію для викладачів, майстрів виробничого навчання з проблем соціальної безпеки, соціального діалогу та партнерства в умовах реформи професійної освіти в України, познайомивши слухачів з відповідним європейським досвідом. Особлива увага була приділена діалогу та співробітництву з роботодавцями, які в країнах ЄС мають тісні …

В кінці травня викладачі Кафедри Жана Моне – проф. Н.Г.Діденко, доц. Д.Л.Тарасенко, доц. О.Є.Бурцева, ст. викладач А.Р.Нікіфоренко – провели зі студентами університету воркшоп «Молодіжна політика в ЄС: можливості для студентського самоврядування». Студенти отримали знання про молодіжну політику в ЄС, розвиток молодіжного руху, соціальну інтеграцію молодих людей і ознайомилися з прикладами студентського самоврядування в європейських університетах. …

Відповідно до плану роботи викладачі Кафедри Жана Моне — декан факультету права і соціального управління Денис Тарасенко, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Андрій Нікіфоренко, доцент кафедри маркетингу Олена Бурцева на чолі з головою Кафедри доктором наук з державного управління, професором Ніною Діденко у квітні 2016 року відвідали Польщу з метою стажування та укладання нових угод про співробітництво між Донецьким державним університетом управління та польськими …

22 квітня 2016 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Науково-методична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ», організована Кафедрою Жана Моне «Університетські курси з європейської економічної інтеграції», яка працює в університеті під керівництвом доктора економічних наук, професора О.І.Шниркова. Голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко виступила на пленарному засіданні конференції …

20 квітня 2016 року в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ» взяла участь голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко. Тема виступу «Модернізація управління системою освіти України в умовах суспільних змін» присвячена завданням, які необхідно вирішити в процесі модернізації, серед яких перш за все, слід виділити: оновлення нормативної бази в …

15 квітня 2016 року голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко взяла участь у роботі Jean Monnet Cluster Meeting «Jean Monnet good practices in the context of «A Union of shared values – the role of education and civil society» (Брюссель, Бельгія), на якому відбулося інтерактивне обговорення важливих питань формування європейських цінностей та можливостей учасників …

8 квітня 2016 року голова Кафедри Жана Моне професор Ніна Діденко взяла участь у роботі міжнародного науково-практичного семінару (за участю провідних європейських і українських експертів) «Теоретичні і практичні аспекти трансформації конфліктів: світовий досвід», який проводився Українською асоціацією європейських студій, Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом дослідження проблем трансформації конфліктів та соціальної справедливості при …

7 квітня 2016 року в Національній академії на науково-експертному рівні відбулося обговорення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань «Управління та адміністрування», яку представили науково-педагогічні працівники академії під час засідання спільної групи Національної академії і Національного агентства України з питань державної служби з розроблення проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та …