Для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО


До заяви,
що подається в паперовій формі,
вступник для здобуття ступеня БАКАЛАВРА
на базі повної загальної середньої освіти
подає особисто:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • папку для документів на зав’язках картонну.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).