Для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР «молодший спеціаліст»