Для здобуття ступеня магістра


Шифр Назва спеціальності Програма фахових вступних випробувань Перелік питань  співбесіди для абітурієнтів з інших спеціальностей
Англійська мова завантажити
Німецька мова завантажити
073 Адміністративний менеджмент завантажити завантажити
073 Логістика завантажити завантажити
Менеджмент у виробничій сфері завантажити завантажити
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності завантажити завантажити
Менеджмент невиробничої сфери завантажити завантажити
Менеджмент екологічної безпеки завантажити завантажити
Управління інноваційною діяльністю завантажити завантажити
Управління проектами завантажити завантажити
Управління в сфері економічної конкуренції завантажити завантажити
075 Маркетинг завантажити завантажити
071 Облік і оподаткування завантажити завантажити
072 Фінанси, банківська справа та страхування завантажити завантажити
054 Соціологія завантажити завантажити