Документи навчального відділу


Графіки навчального процесу

Інформація про складання екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт за 2015 2016 навчальний рік

Звіт про роботу екзаменаційних комісій у 2017 2018 навчальному році

Звіт про роботу екзаменаційних комісій у 2018 2019 навчальному році

Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедр

Методичні рекомендації щодо переведення шкали оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів

Стратегія розвитку ДонДУУ

(оновлено 20.12.2018)

Інструкція про порядок визначення академічної різниці(оновлено 20.12.2018)

Методичні рекомендації переведення шкали оцінювання КМСОНП до ЄКТС (1)(оновлено 20.12.2018)

Методичні рекомендації щодо розробки тимчасових освітніх програм ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльностіу ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедр у 20172018н.р.

Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про Вугледарський коледж

Положення про вчену раду вищого навчального закладу

Положення про дистанційне навчання

Положення про екзамен. комісію

Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ

Положення про кафедру

Положення про куратора академічної групи

Положення про навчальний відділ

Положення про орган студентського самоврядування

Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про освітній процес

Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ

Положення про переведення студентів ДонДУУ з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осібна навчання за рахунок коштів державного бюджету

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у ДонДУУ

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів (оновлено 24.10.2019)

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про приймальну комісію

Положення про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Положення про проведення практик студентівДонДУУ(оновлено 17.10.2019)

Положення про проектні групи та групи забезпечення спеціальності

Положення про раду молодих вчених ДонДУУ

Положення про ректорат

Положення про розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про СНТ

Положення про структурний підрозділ

Положення про студента ДонДУУ

Положення про тендерний комітет

Положення про факультет економіки

Положення про факультет менеджменту

Положення про факультет права і соціального управління

Порядок виплати соціальних стипендій

Пположення про вибіркові дисципліни

Про освтітні програми і навчальні плани ДонДУУ

Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДонДУУ