Документи навчального відділу


Графіки навчального процессу 2018/2019 н.р.

Зведена відомість результатів РКР травень1

Зведена відомість результатів РКР травень2

Наказ про затвердження та введення в дію Положень ДонДУУ

Інформація про складання екзаменів та захисту дипломних, магістерських робіт за 2015 2016 навчальний рік

Порівняльна таблиця

Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедр у 20172018н.р.

Методичні рекомендації щодо переведення шкали оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів

Стратегія розвитку ДонДУУ

(оновлено 20.12.2018)

Інструкція про порядок визначення академічної різниці(оновлено 20.12.2018)

Методичні рекомендації переведення шкали оцінювання КМСОНП до ЄКТС (1)(оновлено 20.12.2018)

Методичні рекомендації щодо розробки тимчасових освітніх програм ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльностіу ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів

Положення про організацію та проведення ККР у ДонДУУ (оновлено 10.12.2018)

Положення про освітній процес (оновлено 14.12.2018)

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у ДонДУУ

Положення про розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Положення про студента ДонДУУ

Положення про проведення практик студентівДонДУУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів про вищу освіту ДонДУУ

Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ

Положення про навчальний відділ

Положення про кафедру

Положення про дистанційне навчання

Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Положення про вибіркові дисципліни(оновлено 20.12.2018)

Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Положення про індивідуальний навчальний план студента(оновлено 20.12.2018)

Положення про куратора академічної групи(оновлено 20.12.2018)

Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ (оновлено 17.04.2019)

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії(оновлено 20.12.2018)

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти(оновлено 20.12.2018)

Положення про тендерний комітет(оновлено 20.12.2018)

Про освтітні програми і навчальні плани ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)