Кафедра фінансів, обліку та аудиту


Кафедра фінансів, обліку та аудиту Донецького державного університету управління створена для підготовки спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи, обліку і аудиту.

Кафедра фінансів, обліку та аудиту забезпечує підготовку спеціалістів галузі знань «07 Управління та адміністрування»

Спеціальність:

 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Підготовка спеціалістів забезпечується за наступними освітньо- кваліфікаційними рівнями:

 •  бакалавр напрям підготовки 07071 «Облік і оподаткування», 07072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • спеціаліст за спеціальністю 07072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 •  магістр за спеціальністю07071 «Облік і оподаткування», спеціальність 07072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Ліцензовані обсяги прийому на перший курс становлять:
 • бакалавр напрям підготовки денна форма навчання 07072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 200 осіб, заочна форма навчання – 230 осіб;
 •  бакалавр напрям підготовки денна форма навчання07071 «Облік і оподаткування»: – 50 осіб, заочна форма навчання – 50 осіб;
 •  спеціаліст напрям підготовки 07072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; денна форма навчання – 90 осіб, заочна форма навчання – 100 осіб;
 •  магістр напрям підготовки 07071 «Облік і оподаткування»,: денна форма навчання – 60 осіб, заочна форма навчання – 30 осіб;
 • магістр напрям підготовки 07072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: денна форма навчання – 80 осіб, заочна форма навчання – 50 осіб;

Спеціалізація кафедри – підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів у сфері фінансів, банківської справи, обліку і аудиту. Студенти спеціальностей «Фінанси і кредит», «Банківська справа», «Облік і аудит» спеціалізації «Фінанси, Банківська справа», «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Аудит
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Бухгалтерський облік
 • Бюджетний менеджмент
 • Кредитування і контроль
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • Облік і аудит
 • Облік у банках
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Страхування
 • Управління проектами
 • Управління фінансовими ризиками
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Фінансовий облік
 • Фінансовий ринок
 • Центральний банк та грошово-кредитна політика

Сфера діяльності випускників:

 • фінансові установи і організації державного управління та місцевого самоврядування;
 •  фінансово-економічні підрозділи державних, комерційних і громадських підприємств і організацій;
 •  аналітично-розрахункові і фінансові структури Національного банку України, Державного казначейства, Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів України, Рахункової палати України;
 • районні, міські, обласні інспекції Державної податкової адміністрації України;
 •  філії, відділень і центральних офісів акціонерно-комерційних банків;
 • аудиторські компанії;
 • посередницькі структури на грошовому, валютному, фондовому та інших фінансових ринках (страхові, лізингові, факторингові компанії, пенсійні фонди тощо).

Посади, які можуть займати випускники:

 • фінансист;
 •  економіст;
 • дилер, брокер з фінансових та валютних операцій;
 •  інспектор обмінних пунктів;
 •  кредитний інспектор;
 • інспектор з організації інкасації і перевезення цінностей;
 • керівник секторів, відділів, відділень, філій у зазначених структурах, в самостійних банківських установах;
 •  бухгалтер;
 •  головний бухгалтер;
 •  начальник відділу (сектору);
 • економіст з обліку витрат та аналізу господарської діяльності підприємств;
 •  економіст з обслуговуання фізичних та юридичних осіб банківської сфери;
 •  старший економіст;
 •  ревізор;
 • аудитор;
 •  науковий співробітник;
 •  викладач вищого навчального закладу.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, а також спеціалізовані комп’ютерні класи, які забезпечують науково-дослідницьку роботу студентів та викладачів.

Наукова діяльність кафедри розвивається у таких базових напрямках:

 •  розвиток та застосування економічних методів та моделей в задачах управління, економіки, фінансів, банківської справи та освіти;
 • розробка нових підходів до розв’язання управлінських і економічних задач за допомогою економічних методів та моделей;
 • розробка інноваційних підходів у сфері педагогічної діяльності з навчання економічних спеціальностей та підготовки управлінських кадрів;
 • публікація наукових статей;
 •  участь у конференціях;
 •  підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
 • підготовка навчально-методичних видань та використання у навчальному процесі.