Кафедра Іноземних мов


Викладацький склад кафедри іноземних мов

Танчик Олена Ігорівна, в.о. завідувача кафедри, к.е.н.

Танчик

Бережна Людмила Григорівна, викладач

Бережная

Хоровець Віра Євгенівна, старший викладач

фото 2

Датчук Катерина Борісівна, викладач

Датчук Катерина Борісівна викладач

Зоріна Юлія Володимирівна, викладач

Зоріна Юлія Володимирівна викладач

Юрчина Олена Володимірівна, викладач

Юрчина Олена Володимірівна, викладач

Горяєва Олександра, лаборант

Горяєва Олександра лаборант

Створення кафедри «Іноземних мов» обумовлене необхідністю приведення системи викладання іноземних мов в Донецькому державному університеті управління у відповідності до міжнародних стандартів, забезпечення студентів доступом до ефективних засобів оволодіння мовами та підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахово-спрямованих мовних знань. Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, німецької і французької) студентам, що здобувають ступінь бакалавра, магістра, доктора філософії.

Основними напрямами роботи кафедри є:

  • приймання кандидатських іспитів із іноземної мови аспірантів та здобувачів;
  • забезпечення підготовки за профілем кафедри фахівців для зарубіжних країн шляхом навчання студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, та їхньої підготовки до студентської та аспірантської мобільності; відрядження науково-педагогічних працівників для наукового стажування в зарубіжних країнах;
  • конкретна і предметна допомога в реалізації міжнародних проектів: допомога із вибором наукових журналів, співпраці з іноземними вузами, консультація при перекладі анотацій до статей та самого тексту статті або тезисів;
  • можливість вибору другої (у перспективі третьої) іноземної мови для навчання серед студентів;
  • можливість організації факультативних занять/курсів із викладачами та підготовка до міжнародного екзамену з англійської мови рівня В2, який є необхідним для отримання наукового ступеня доцента та професора;
  • проведення тестування для виявлення рівня володіння мовою та видача відповідного сертифіката кафедри, який підтверджує цей рівень, який є необхідним для студентської та професорсько-викладацької мобільності.

Пріоритетним завданнями кафедри є забезпечення високої якості освіти і наукових досліджень, підвищення конкурентоспроможності результатів навчання студентів і аспірантів завдяки високій якості навчання, а також завдяки особистому професіоналізму та науковому авторитету викладачів.

Кафедра забезпечує опанування студентами змісту навчальних дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою», «Іноземна мова наукового спілкування», «Друга іноземна мова» у англомовному, німецькомовному та французькомовному  варіантах.

Під час викладання іноземних мов акцент зроблено на використанні сучасних іншомовних підручників, матеріалів мережі Інтернет, відеокурсів із застосуванням сучасних технічних засобів навчання.


Науково-педагогічні працівники кафедри «Іноземних мов» мають високий рівень кваліфікації, успішно поєднують навчально-методичну роботу з науково-дослідною. Результати цієї роботи відображені в наукових публікаціях, у доповідях на наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях.

На кафедрі «Іноземних мов» працюють 5 осіб штатного складу, з них 4 науково-педагогічних працівника. Кафедра Іноземних мов є забезпечувальною (не випусковою).