Кафедра менеджменту виробничої та невиробничої сфери


рік заснування кафедри: 1994

керівництво та викладацький склад кафедри:

Очолює кафедру  д.держ.упр, професор Черниш Олена Іванівна;

Викладацький склад кафедри:

Черниш Олена Іванівна – Завідувач кафедри МВНС, д.держ.упр., професор;
Комар Юрій Миколайович –  д.держ.упр., професор;
Чернишов Олександр Юрійович – к.е.н., доцент;
Ващенко Валерія Вадимівна – к.е.н., ст. викладач;
Кравченко Олена Вікторівна – ст. викладач;
Вовк Тетяна Вікторівна – викладач.

напрямки, ОКР, спеціальності підготовки студентів кафедри:

Кафедра МВНС пропонує підготовку студентів денної та заочної форми навчання  галузі знань 07 « Управління та  адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» за наступними спеціалізаціями:

Бакалаврів: ( 3 роки 10 місяців  – денна форма навчання, 3 роки 10 місяців –  заочна форма навчання)

Менеджмент невиробничої сфери;

Менеджмент у виробничій сфері .

Магістрів: (1 рік 4 місяці –  денна форма навчання, 1 рік 9 місяців –  заочна форма навчання)

Менеджмент невиробничої сфери ;

Менеджмент у виробничій сфері;

Управління в сфері економічної конкуренції.

Також на кафедрі МВНС є можливість отримати другу вищу освіту на базі іншої спеціальності  з запропонованих спеціалізацій:

Менеджмент невиробничої сфери ;

Менеджмент у виробничій сфері;

Управління в сфері економічної конкуренції;

Менеджмент в охороні здоров’я;

Менеджмент освіти.

напрямки співробітництва кафедри та заклади, з якими співпрацює кафедра:

Міжнародна діяльність здійснюється за допомогою публікацій та участі викладачів кафедри у міжнародних конференціях.

де працюють випускники кафедри: підрозділи виробничих підприємств; страхових компаніях; закладах освіти; інноваційних центрах; сервісних центрах; підприємствах житлово-комунального господарства; фондових біржах та інвестиційних компаніях; підрозділах органів влади і управління; торгівельних комплексах і об’єднаннях; культурних і науково-технічних центрах.

відомі випускники кафедри: Євген Полтавський – кастинг-менеджер телеканалу «СТБ»; Ірина Крохіна – директор комп’ютерної академії «ШАГ».