Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності


Місія кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності – підготовка всебічно освічених, висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з формуванням інтелектуальної еліти українського суспільства в сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю та інноваціями.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності забезпечує підготовку фахівців галузі знань 073 “Управління та адміністрування” спеціальності “Менеджмент” за наступними спеціалізаціями:

Бакалавр:
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
Менеджмент інноваційної діяльності.

Магістр:
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
Управління інноваційною діяльністю;
Управління проектами.

Підготовка фахівців забезпечується за наступними освітніми ступенями:
Бакалавр – 3 роки 10 місяців навчання на базі загальної середньої освіти;
Бакалавр зі скороченим терміном навчання – 2 роки 10 місяців на базі диплома молодшого спеціаліста;
Магістр – 1 рік 4 місяці навчання на базі диплома бакалавра з менеджменту;
Магістр – 1 рік 10 місяців навчання на базі диплома бакалавра, спеціаліста, магіста з інших спеціальностей.

 

Наші випускники знають:
іноземні мови;
стан та тенденції національної й світової економіки;
основні відмінності країн світу в бізнесі і культурі;
особливості функціонування та взаємодії країн Європейського союзу та світу;
основні правові норми і техніку здійснення зовнішньоекономічних операцій;
міжнародні системи якості товарів;
структуру товарних ринків та ринків інновацій;
процедури захисту інтелектуальної власності, розробку та впровадження інноваційних проектів;
процеси освоєння і використання нових продуктів, послуг, технологій, ресурсів, нових форм і методів організації виробництва та управління;
інтеграційні процеси в економіці та формування нових ринків і багато інших сучасних знань.

Студенти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності поглиблено вивчають такі дисципліни:
Менеджмент;
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
Європейський менеджмент ЗЕД;
Міжнародні економічні відносини;
Логістика;
Митна справа;
Міжнародний бізнес;
Етика сучасного менеджера;
Європейська економіка;
Облік і аналіз ЗЕД;
Спільне підприємництво;
Управління контрактною діяльністю;
Управління ризиками;
Міжнародний маркетинг;
Глобальна економіка;
Теорія економічного аналізу;
Ринкова трансформація економіки регіону;
Методологія і організація наукових досліджень;
Контролінг;
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції;
Управління доставкою товарів у ЗЕД;
Стратегічне управління інноваційним розвитком;
Управління інтелектуальною власністю;
Управління командою проекта;
Управління проектами;
Управління якістю;
Маркетинг інтелектуальної власності;
Патентно-інформаційна діяльність;
Право інтелектуальної власності і Інтернет;
Управління галузевими проектами та програмами.

Наші випускники працюють:
• в міністерствах і відомствах, структурних підрозділах державного, регіонального та місцевого рівнів управління зовнішньо-економічними відносинами;
• в торговельних відділах і службах представництв України за кордоном;
• в торговельних відділах і службах представництв країн ЄС та світу в Україні;
• у Торгово-промисловій палаті та її структурах;
• в митних органах державного й обласного рівнів, територіальних митницях і постах;
• в дочірніх підприємствах і філіях міжнародних і європейських компаній в Україні та за її межами;
• на керівних посадах у підприємствах з іноземними інвестиціями;
• на великих підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, постачання, реалізації товарів та послуг;
• в малому та середньому бізнесі;
• у банківському секторі.

Сфера діяльності випускників спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»:

• планування, організація та здійснення експортно-імпортних операцій;
• проведення міжнародних маркетингових досліджень;
• підготовка, укладання та здійснення зовнішньоторговельних угод;
• управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства;
• надання консультаційних послуг з питань митного оформлення.

Посади, які можуть займати випускники спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»:

• менеджер із зовнішньоекономічної діяльності;
• менеджер адміністративної діяльності;
• фахівець державної служби;
• викладач вищого навчального закладу;
• науковий співробітник (економіка, організація та управління виробництвом);
• керівник експертно-оціночної фірми;
• комерційний директор;
• помічник керівника підприємства, установи, організації;
• митний брокер;
• начальник складу (вантажного, митного, ліцензійного);
• керівник міжнародного туристичного агентства;
• керівник малого підприємства у сфері виробництва;
• керівник малого підприємства у сфері послуг;
• керівник адміністративного апарату (за окремими напрямками менеджменту і адміністрування);
• начальник відділу (планово-економічного;
• зовнішньоекономічних зв’язків; реклами;
• стра­тегічного аналізу;
• зв’язків з громадськістю).

Сфера діяльності спеціальностей «Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління проектами»:

• менеджер з інтелектуальної власності;
• патентознавець;
• менеджер інноваційного проекту;
• спеціаліст маркетингу з інновацій;
• консультант з питань управління інтелектуальною власністю;
• інспектор митної служби з питань інтелектуальної власності;
• керівник управлінських і економічних служб промислових підприємств, закладів і організацій;
• викладач управлінських і економічних дисциплін у ВУЗах, технікумах, коледжах;
• керівник, заступник керівника комерційних фірм, VIP- менеджер підприємства.

Посади, які можуть займати випускники спеціальностей «Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління проектами»:

• менеджер з інтелектуальної власності;
• патентознавець;
• менеджер інноваційного проекту;
• спеціаліст маркетингу з інновацій;
• консультант з питань управління інтелектуальною власністю;
• інспектор митної служби з питань інтелектуальної власності;
• керівник управлінських і економічних служб промислових підприємств, закладів і організацій;
• викладач управлінських і економічних дисциплін у ВУЗах, технікумах, коледжах;
• керівник, заступник керівника комерційних фірм, VIP- менеджер підприємства.

Навчальний процес забезпечують викладачі високої кваліфікації: професори та доценти з науковими ступенями в сфері економіки та державного управління. Лекційні, семінарські та практичні заняття проводяться із застосуванням сучасних методів навчання та мають як теоретичну, так і практичну направленість. Значна увага приділяється індивідуальній та самостійній роботі студентів, яка забезпечується методичними розробками кафедри з кожної дисципліни.

Рівень навчання посилюється значним обсягом залученням студентів до науково-дослідної роботи. Загалом наукова діяльність кафедри здійснюється в рамках наукового напряму “Теоретико- методологічні та науково-практичні проблеми формування, розвитку і управління зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю” (науковий керівник – д.е.н., проф. Дятлова В.В.). Студенти залучаються до участі в олімпіадах, семінарах, конференціях, підготовки публікацій.