Кафедра соціології управління


Кафедра соціології управління Донецького державного університету управління створена для підготовки фахівців з соціології (галузь знань «05 – соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 054 Соціологія) та соціальної роботи (галузь знань «23 – соціальна робота», спеціальність: 231 Соціальна робота).

Підготовка забезпечується за наступними освітньо- кваліфікаційними рівнями:

 •  Бакалавр – 4 роки навчання (спеціальність: 054 Соціологія та спеціальність: 231 Соціальна робота);
 • Магістр – 1,5 роки навчання (спеціальність: 054 Соціологія).

Ліцензовані обсяги набору: ОКР «Бакалавр» спеціальності «Соціологія» на денну форму навчання становлять 50 осіб, на заочну – 25 осіб; спеціальності «Соціальна робота» – на денну форму навчання – 50 осіб; ОКР «Магістр» спеціальності «Соціологія» на денну форму навчання – 20 осіб, на заочну – 15.

Спеціалізація кафедри – підготовка фахівців у галузі соціального управління.

Студенти спеціальності «Соціологія» ОКР «Бакалавр» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Історія соціологічних теорій та вчень
 •  Методологія та методи соціологічних досліджень
 • Основи демографії;
 •  Соціологія особистості
 •  Соціологія громадської думки
 • Економічна соціологія
 • Соціальні технології і соціальне прогнозування
 • Соціологія сім’ї
 • Соціологія освіти і молоді
 • Соціологія політики
 • Соціологія управління
 • Соціальна психологія
 • Соціологічні практикуми
 • Соціологія кар’єри та лідерства
 • Соціологія культури та релігії
 • Соціологія масових комунікацій та реклами
 • Соціологія організацій
 • Етносоціологія
 • Соціологія конфлікту
 • Соціологія інноваційних процесів
 • Паблікрілейшнз
 • Гендерна соціологія
 • Соціологія міста
 • Кросс-культурний менеджмент
 • Соціологія девіантної поведінки.

Студенти спеціальності «Соціологія» ОКР «Магістр» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Пізнавальні технології в соціології
 • Методика викладання соціології
 • Глобалізація: соціологічний аналіз
 • Соціологія постмодерну
 • Інституціональна соціологія
 • Новітні соціологічні теорії
 • Актуальні проблеми соціогуманітарних наук
 • Соціокультурний розвиток людства
 • Феноменологічна соціологія
 • Теорія причинності в соціології
 • Соціологія державного управління
 • Категоріально-термінологічна база соціології
 • Підготовка підсумкових документів дослідження
 • Актуальні проблеми соціального прогнозування

Сфера діяльності випускників:

 • Органи державної влади всіх рівнів (соціологічний супровід прийняття управлінських рішень);
 • Державні та комерційні установи (управління персоналом та робота з кадрами (HR-відділи);
 • Органи соціального забезпечення та страхові компанії;
 • Маркетингові компанії (дослідження ринку збуту та споживчого попиту;
 • Штаби політичних партій (планування та організації виборчих та політичних кампаній);
 • Аналітичні центри та консалтингові фірми;
 • Засоби масової інформації (преса та телебачення)
 • Рекламні та PR агенції;
 • Освітні заклади та науково-дослідні установи тощо.

Посади, які можуть займати випускники:

 • Соціолог;
 • Маркетолог;
 • Спеціаліст органів державної служби;
 • Спеціаліст зі створення систем соціальної інформації;
 • Спеціаліст з планування та організації виборчих та політичних кампаній;
 • Фахівець соціологічного аналітичного центру, лабораторії;
 • Науковий співробітник;
 • Викладач вищого навчального закладу.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» ОКР «Бакалавр» поглиблено вивчають такі дисципліни:

 • Психологія та педагогіка
 • Соціологія
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Економічні основи соціальної роботи
 • Галузеве законодавство в соціальній роботі
 • Соціальна профілактика
 • Вікова фізіологія та психологія
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Конфліктологія
 • Біологічні і медико-соціальні основи здоров’я АРМ соціального працівника;
 • Основи демографії
 • Соціальні технології та соціальне прогнозування
 • Актуальні проблеми зайнятості нас
 • Історія та теорія соціальної роботи
 • Деонтологія
 • Соціологія девіантної поведінки
 • Соціальне інспектування
 • Основи реабілітології
 • Технології соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Менеджмент соціального забезпечення
 •  Документознавство
 • Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту
 • Соціальна психологія
 • АРМ соціального працівника
 • Рекламно-інформаційні технології та інформаційні методики в соціальній роботі
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Основи психодіагностики та психоконсультації
 • Соціальна робота в пенітенціарних закладах
 • Організація і облік соціальних виплат
 • Історія доброчинності і меценацтва
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальне консультування
 •  Соціальне страхування
 • Соціологія сім’ї
 • Соціологія кар’єри та лідерства
 • Соціально-психологічні основи групової роботи
 •  Соціальна робота з різними групами клієнтів
 •  Основи соціального супроводу сім’ї
 •  Теорія соціального захисту і забезпечення
 •  Дозвіллєзнавство

Сфера діяльності випускників:

 • Регіональні та місцеві органи державного управління;
 •  Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Підприємства, установи та організації з соціального захисту;
 •  Благодійні фонди;
 •  Центри зайнятості населення;
 • Відділи соціально-правової допомоги;
 •  Територіальні відділи соціального захисту населення;
 •  Центри і служби психолого-педагогічної реабілітації та підтримки соціально незахищених верств населення;
 • міграційні служби;
 • Комітети та управління з молодіжної політики, охорони праці та навколишнього середовища;
 •  Фонди соціального страхування;
 • Громадські організаціїз надання соціальної допомоги;
 •  Реабілітаційні центри, центри соціального обслуговування населення, інтернати, притулки;
 •  Соціальні гуртожитки.

Посади, які можуть займати випускники:

 • Соціальний працівник;
 •  Менеджер соціальної сфери;
 •  Соціальний педагог;
 •  Соціальний працівник на підприємстві;
 •  Соціальний інспектор;
 •  Страховий агент;
 •  Спеціаліст з соціальної роботи;
 •  Спеціаліст державної служби

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, соціологічна лабораторія, бібліотека. Кафедра обладнана комп’ютерною технікою, необхідною для науково-дослідної діяльності студентів та викладачів. Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямками:

 •  Соціологія державного управління
 •  Соціологічні аспекти реформування місцевого самоврядування
 •  Соціальні комунікації та соціальні технології в управлінні
 •  Професійне самовизначення у соціальному часі
 •  Соціальні засади управління якістю освіти
 •  Соціальні детермінанти подолання злочинності в українському суспільстві
 • Соціальний капітал як ресурс соціально-економічної адаптації населення у перехідний період
 •  Ефективність функціонування міських публічних просторів
 • Соціальна підтримка воїнів АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб
 •  Молодіжна сімейна політика
 • Молодіжне лідерство

За активної участі викладачів і студентів кафедри:

 •  проводяться соціологічні дослідження (у тому числі в межах міжнародних проектів), за результатами яких студенти представляють роботи на всеукраїнські конкурси наукових робіт;
 •  організовуються наукові конференції (12 років поспіль на базі кафедри проходить міжнародна конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління»), круглі столи, презентації;
 •  видаються збірки наукових праць;
 • реалізуються соціальні проекти, у тому числі з облаштування публічних місць у місті Маріуполі, розвитку молодіжного лідерства, підтримки воїнів АТО та переселенців, патріотичного виховання молоді.