Програма імені Жана Моне


Програма імені Жана Моне — це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу.
У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері. Дисципліни загалом стосуються розбудови європейської спільноти, європейського права, європейської економіки, європейської політики, історії європейської інтеграції тощо.
Україна бере участь конкурсах програми Жана Моне з 2001 р.
З 2014 р. Програма Жан Моне трансформувалась в Еразмус+: Напрям Жан Моне.

Цілі:

• сприяти досконалості євроінтеграційних студій у вищій освіті.

Основні види діяльності за напрямом:

• Викладання курсів в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних навчальних планів і програм.
• Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики.
• Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських студій.
• Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою взаємозбагачення та поширення кращих практик.
• Посилення співпраці та створення платформи з обміну знань щодо найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі державних органів та Європейської Комісії.
• Розроблення академічного змісту та інструментарію для окремих цільових груп
• Спільне створення змісту та спільне викладання.
• Активізація викладацької та тренінгової діяльності у сферах, що стосуються ЄС
• Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних процесів.
• Збір, осмислення, аналіз та поширення фактів і знань про Європейський Союз.
• Організація (розроблення, викладання) курсів, що стосуються діяльності Європейського Союзу, на рівні магістратури або в рамках підвищення кваліфікації.
• Сприяння активному громадянству через поширення інформації про Європейський Союз серед широкої громадськості.