Склад кафедри


ХорошихХороших Вікторія Валеріївна, кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри маркетингу ДонДУУ (м.Маріуполь).

Сфера наукових інтересів: розвиток міжвузівських комунікацій України з країнами ЄС.

 

ТарасенкоТарасенко Денис Леонідович, кандидат наук з державного управління, декан факультету права і соціального управління, доцент кафедри адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління (м.Маріуполь).

Сфера наукових інтересів: державне управління розвитком регіонів та адаптація досвіду країн ЄС в Україні, впровадження провідного європейського досвіду в містах промислових регіонів.

НикифоренкоНикифоренко Андрій Ростиславович, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін ДонДУУ (м. Маріуполь).
Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти розбудови громадянського суспільства та соціальної держави в Україні у світлі європейського досвіду; вітчизняні освітні трансформації та проблеми міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції
Публікації:
• Никифоренко А. Р., Никифоренко Н. А. Глобализация и социальный прогресс // Социальные, практические, политические и психологические последствия глобализации в современном обществе: Материалы всеукраинской научно-практической конференции (13−14 марта 2003 г., г. Донецк) / Отв. ред. В. И. Носков. — Донецк, 2003. — С. 106−108.
• Никифоренко А. Р. Сучасна людина в лещатах кризової свідомості: спокуса соціальною інженерією // Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов’я» (21 травня 2009 р.). — К., 2009. — С.211−218.
• Никифоренко Н. О., Никифоренко А. Р. Масовізація вищої освіти як чинник сталого розвитку: західні та вітчизняні реалії // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІ. Вип. 178. Серія «Соціологія». — Донецьк, 2010. — С. 78−86.

• Никифоренко А. Р. Європатерналізм як прояв сучасної української ідентичності // Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: збірник матеріалів, доповідей Інтернет-конференції в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2017. – С. 242-245.