Магістр


До заяви,
що подається в паперовій формі,
вступник для здобуття ступеня МАГІСТРА
подає особисто:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • папку для документів на зав’язках картонну.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка про незакінчену вищу освіту та подання встановленого зразка.