Міжнародне співробітництво


Завідувач відділу к.держ.упр. Ірина Миколаївна СІКОРСЬКА
Завідувач відділу
к.держ.упр.
Ірина Миколаївна
СІКОРСЬКА

Міжнародна діяльність Донецького державного університету управління здійснюється відділом міжнародних зв’язків, який був створений у 1995 році.

Стратегічною метою діяльності відділу є сприяння інтернаціоналізації навчального процесу та інтеграції університету до єдиного європейського простору вищої освіти.

Міжнародне співробітництво ДонДУУ здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 2014 р., Наказів Міністерства освіти і науки України, а також згідно з положеннямі Болонської декларації.

Згідно з Положенням про відділ міжнародних зв’язків структура здійснює діяльність за такими основними напрямками:

018• встановлення зв’язків із закордонними навчальними закладами для взаємовигідного співробітництва, а також окремими лекторами та фахівцями,
• робота з міжнародними грантовими фондами, студентськими, суспільними та культурними організаціями,
• координація міжнародних програм стажувань для студентів та викладачів,
• забезпечення структурних підрозділів університету міжнародною інформацією,
• координація і контроль за ходом здійснення і розвитком міжнародних контрактів в рамках структурних підрозділів університету,
• розвиток відносин з дипломатичними місіями інших держав,
• сприяння роботі центру по роботі з іноземними студентами ДонДУУ.

Донецький державний університет управління є членом EAIE (Європейська Асоціація Міжнародної Освіти), NISPAcee (Мережа Навчальних Закладів з Державного управління Центральної та Східної Європи), міжнародного наукового консорціуму COURAGE, Міжнародної Академії Менеджменту, Євразійської асоціації адміністративних наук, Української асоціації європейських студій, асоціацій Україна-Німеччина, Україна-Франція. За заслуги у розвитку тісних зв’язків з університетами зарубіжних країн, успіхи в сфері вдосконалення навчально-методичної, науково-дослідної, культурно-просвітницької і суспільної діяльності у квітні 2007 року в Москві рішенням X з’їзду Євразійської Асоціації Університетів Донецький державний університет управління затверджений дійсним членом Асоціації.

IMG_2886

Сьогодні ДонДУУ плідно співпрацює з 49 провідними університетами та освітніми організаціями Білорусії, Польщі, Німеччини, США, Чехії, Естонії у тому числі: з Вищою Школою Бізнесу – Національним Університетом Луїса (Польща), Університетом Козмінського (Варшава, Польща), Штутгартським Університетом (Німеччина), Сілезьким Університетом в Опаві (Чехія), Естонською Бізнес Школою (м. Таллінн) та ін.

Вже багато років року наш університет плідно співпрацює з Університетом Туран (м. Алмати, Казахстан). Сумісно було організовано цілий ряд викладацьких науково-практичних та студентських конференцій, постійно ведеться обмін публікаціями та проводяться сумісні дослідження у сфері інноваційного менеджменту. З 2011 року розпочато роботу з реалізації програми обміну викладачами та студентами.

Більше 500 викладачів і студентів університету пройшли стажування за кордоном або брали участь у роботі міжнародних конференцій та форумів.

Викладачі та студенти ДонДУУ є переможцями грантових конкурсних програм таких як Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), IREX (США), DAAD (Німеччина). Щорічно студенти ДонДУУ беруть участь у програмах закордонних стажувань від всесвітньої студентської організації AIESEC.

Донецький державний університет управління отримав міжнародне визнання як вищий навчальний заклад, що готує управлінські кадри для ринкової економіки України та країн ближнього та далекого зарубіжжя. Серед студентів ДонДУУ – громадяни з Молдови, Білорусі, Азербайджану, Китаю, Нігерії, Перу, Камеруну, Індії, Бангладешу, Ефіопії та інших країн.

Університет є переможцем конкурсів на участь у міжнародних проектах за програмами ТЕМПУС, Жан Моне та інших. Повний перелік проектів ДонДУУ складає:

1. 1999-2005 рр. – проект CEUME “Консорціум з удосконалення менеджмент і бізнес освіти в Україні” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);
2. 2003-2006 рр. – проект CD_JEP 23250-2002 «Магістр бізнес адміністрування та інформаційні технології» за програмою ТЕМПУС;
3. 2005-2006 рр. – проект SCM_T015B05-2005 «Майстерні з впровадження практичних заходів реформування вищої освіти в Україні» за програмою ТЕМПУС;
4. 2006-2009 рр. – проект з викладання навчального модулю «Європейська економічна інтеграція» за програмою Жана Моне детальніше;
5. 2008-2009 рр. – проект «Інститут поглибленого навчання «Архітектура Європейської безпеки: інтеграція, кооперація чи конфронтація?» за програмою Жана Моне;
6. 2009 р. – проект “Навчально-ознайомча поїздка до Німеччини” за програмою Німецької служби академічних обмінів DAAD;
7. 2009-2012 рр. – проект з викладання навчального модуля «Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства» за програмою Жана Моне. Сайт проекту http://philosophy.dsum.edu.ua/mone.html
8. 2010-2013 рр. – проект «Підприємництво у вищій освіті» від Європейської Тренінгової Фундації;
9. 2010-2013 рр. – проект Кафедра Жана Моне «Сучасні проблеми економіки та бізнесу ЄС» (детальніше);
10. 2010-2013 рр. – проект ЄС/Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (детальніше);
11. 2011-2014 р. – проект з викладання курсу «Країни Вишеградської четвірки та Україна у контексті міжнародного порівняльного соціологічного дослідження» за програмою Visegrad University Studies Grant (VUSG) від Міжнародного Вишеградського Фонду (опис проекту);
12. 2011-2014 рр. – проект з викладання навчального модулю «Міжкультурна Європа: різноманіття та соціальна єдність» за програмою Жана Моне (сторінка проекту);
13. 2011-2014 рр. – проект зі створення Центру Досконалості Жана Моне у ДонДУУ (посилання);
14. 2013-2017 рр. – проект академічної мобільності EMBER за програмою Erasmus Mundus;
15. 2013-2017 рр. – проект “Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку” (ELITE) за програмою ТЕМПУС;
16. 2013-2016 рр. – проект “Створення центру освіти для людей третього віку” (СТАЕ) за програмою ТЕМПУС;
17. 2014-1017 рр. – проект Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні;
18. 2015-2018рр. Проект «Мобільність для студентів і працівників» за програмою Еразмус+ з університетом Ліон 2 (м. Ліон, Франція);
19. 2015-2018рр. Проект «Мобільність для студентів і працівників» за програмою Еразмус+ з університетом Салєрно (м. Салєрно, Італія).
20. 2017-2020 рр. EDUQAS «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» за програмою Еразмус+КА2
21. 2018-2019 рр. «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» за підтримки Британської Ради
22. 2019-2022 рр. Проект «Мобільність для студентів і викладачів» за програмою Еразмус+КА1 зуніверситетом м.Генуї (Італія)
23. 2019-2022 рр. QUARSU «Визнання кваліфікацій для підтримки українських університетів» за програмою Еразмус+КА2
24. 2019-2022 рр. EduSpace “Освітній відкритий простір для студентів та спільноти” за програмою EUAID
25. 2019-2022 рр. «Перебудова переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності,  служіння спільноті» за програмою EUAID

img_2646ДонДУУ підтримує зв’язки з Французьким Інформаційно-Методичним Центром та Британською Радою, Федерацією Польських Організацій в Україні, представництвом Ґете-Інститутy у Донецьку (Німеччина), програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта (США).

Студенти Університету управління вивчають англійську, німецьку, французьку, польську, чеську, іспанську, новогрецьку мови. Традиційним стало організовувати Літні Школи з вивчення української мови для бажаючих студентів з польських та чеських внз-партнерів.

З 2007/2008 навчального року у ДонДУУ організована та успішно діє програма з викладання окремих професійно-орієнтованих дисциплін, таких як “Крос-культурний менеджмент”, “Прогнозування в умовах ринку”, “Аутсорсінг як інновація технологія менеджменту”, “Ефективна презентація”, “Персональні фінанси”, “Міжнародна реклама” англійською мовою.

Наш навчальний заклад за час свого існування прийняв близько 250 іноземних гостей: лектори і вчені із США, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі, Італії читали курси з менеджменту, маркетингу, фінансів, державного управління.

Почесними гостями ДонДУУ були: Радник по культурі і співробітництву Посольства Франції Олів’є Гійом, Посол Франції в Україні Паскаль Ф’єши, Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки Карел Штіндл, Заступник Глави Місії Посольства ФРН Йоханес Регенбрехт, Генеральний Консул Греції в м. Маріуполі Фрагіскос Костелленос, Генеральний Консул Чеської Республіки в м. Донецьку Антонін Мургаш та ін.

Діяльність університету неодноразово аналізувалася незалежними міжнародними експертами. Згідно з проведеними експертизами, за усіма напрямками роботи одержані позитивні оцінки.

Адреса:
87513, м. Мариуполь, вул. Карпінського, 58
тел.: (0629) 38-82-99
e-mail: intdep@dsum.edu.ua, dsum_intdep@ukr.net;