Науково-дослідна робота студентів


Науково-дослідну роботу студентів Донецького державного університету управління організовано у вигляді Студентського наукового товариства (СНТ), діяльність якого здійснюється відповідно до Положення про Студентське наукове товариство, Закону України «Про вищу освіту», з урахуванням всіх положень чинного законодавства України, міжнародного права та Статуту ДонДУУ.

Основною метою СНТ є поглиблення наукових знань, усебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та їх реалізація.
Науково-дослідну роботу студентів у ДонДУУ організовано на всіх кафедрах. Цією роботою керує рада Студентського наукового товариства ДонДУУ (СНТ), до складу якої входять викладачі та студенти. На кожному факультеті створено відповідне СНТ. На кафедрах науковою роботою студентів керує заступник голови кафедри з наукової діяльності.

Сьогодні СНТ ДонДУУ – це науковий молодіжний рух, що стрімко розвивається, має конкретні результати і серйозні плани на майбутнє. Тільки за останні роки членами СНТ ДонДУУ було опубліковане більше 500 наукових досліджень. Завідувачі всіх кафедр ДонГУУ проявляють турботу щодо додаткового поглиблення знань студентів за допомогою проведення на базі своїх підрозділів щорічних Міжнародних і Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій.
Студенти ДонДУУ активно приймають участь у різноманітних конкурсах, «круглих столах», семінарах, всеукраїнських олімпіадах; міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

Критерії ефективності і результативності діяльності СНТ – це підвищення успішності студентів-членів СНТ; нагороди, одержувані членами СНТ за перемоги в конкурсах наукових робіт і участь в різних наукових заходах, а також підвищення кількості студентів, що поступають до аспірантури.
В ДонДУУ талановиті студенти можуть пройти всі ступені освітнього і наукового шляху і стати висококваліфікованими фахівцями, кандидатами наук, докторами наук.