Обсяги держзамовлення


Вступ на ОКР бакалавр

Вступ на основі молодшого спеціаліста

код
Назва спеціальності (спеціалізації) 
денна 
заочна 
051
Економіка
1 0
071
Облік і оподаткування
2 0
072
Фінанси, банківська справа та страхування
2 0
073
Менеджмент
4 0
075
Маркетинг
2 0
122
Комп’ютерні науки
2 0
231
Соціальна робота
1 0
245
Туризм
1 0

Вступ до магістратури

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Державне замовлення
Денна форма Заочна форма
051 Економіка Економіка підприємства 5 2
Управління персоналом та економіка праці
054 Соціологія Соціологія 2 0
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 4 2
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 5 3
073 Менеджмент Менеджмент у виробничій сфері 11 5
Менеджмент невиробничої сфери
Управління в сфері економічної конкуренції
Менеджмент екологічної безпеки
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Логістика
Управління інноваційною діяльністю
Управління проектами
Менеджмент в туризмі
Менеджмент в охороні здоров’я
Адміністративний менеджмент
Менеджмент освіти
075 Маркетинг Маркетинг 2 3
081 Право Право 5 0
Інтелектуальна власність