Редколегія


Марова Світлана Феліксівна (голова редакційної колегії) д.держ.упр, професор, в.о. ректора, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

Балуєва Ольга Володимирівна – (заступник голови редакційної колегії) – д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

Амоша Олександр Іванович – д.е.н., професор, академік НАН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Київ, Україна

Бардась Артем Володимирович – д.е.н., професор, декан факультету менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (ДВНЗ «НГУ»), Дніпропетровськ, Україна

 Бурега Валерій Васильович – д.соц.н., професор, академік АЕНУ, завідувач кафедри соціології та політології, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

Barnі Raffіld III – Dr. Sc., Prof. of Business Administration (Emeritus), Лебанон Веллі Коледж, штат Пенсільванія (США)

Діденко Ніна Григорівна – д.держ.упр, професор, завідувач кафедри державної служби, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (НАПНУ), Київ, Україна

Дубницький Володимир Іванович – д.держ.упр, професор, професор кафедри маркетингу, Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, Україна

 Дятлова Валентина Василівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

Малярено Тетяна Анатоліївна – д.держ.упр, професор, професор кафедри адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

Прокопенко Ольга Володимирівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Сумський державний університет, Суми, Україна

Смерічевський Сергій Францевич – д.е.н., професор, чл.-кор. АЕНУ, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту та банківської справи, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

Солоха Дмитро Володимирович – д.е.н., доцент, академік АЕНУ, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Сохніч Анатолій Якович – д.е.н., професор, академік АЕНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, Львівський національний аграрний університет, Львів, Україна

Стойка Андрій Васильович – д.держ.упр, професор, завідувач кафедри туризму і логістики, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

Токарева Валентина Іванівна – д.держ.упр, професор, член-кор. АЕНУ, проректор з науково-педагогічної роботи, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

Tomas Jelensky PhD, доцент, Краківський технологічний університет Краків, Польща

Устименко Володимир Анатолійович – д.ю.н., професор, чл.-кор. НАПрНУ, Заслужений юрист України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Київ, Україна

Халецька Аліна Анатоліївна – д.держ.упр, професор, професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (НАПНУ), Київ, Україна

Черниш Олена Іванівна – д.держ.упр, професор, академік АЕНУ, завідувач кафедри менеджменту у невиробничій сфері, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна