Рейтинг успішності


Частиною 2 статті 49 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що Казначейство здійснює платежі за дорученням розпорядника бюджетних коштів, зокрема, у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).
Також, відповідно до частини 5 статті 48 Кодексу під час реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань органами Казначейства здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми.
Пунктом 6 Розділу I Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 “Про паспорти бюджетних програм” передбачено, що паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.
Оскільки, Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” набрав чинності з 01.01.2018, Казначейство попереджає, що з 15 лютого 2018 року змушене припинити розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів без затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Загальний рейтинг

загальний рейтинг студентів на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до ДонДУУ, на отримання академічної стипендії у І семестрі 2018-2019 навч. року

Факультет менеджменту

1й семестр 2016-2017 н.р.
рейтинг №1 від 06.02.2017
рейтинг №3 від 22.02.2017
рейтинг №5 від 14.04.2017
2й семестр 2016-2017 н.р.
рейтинг №8 від 03.07.2017

1й семестр 2017-2018 н.р.
рейтинг №2 від 13.02.2018
2й семестр 2017-2018 н.р.
рейтинг №4 від 05.07.2018

Факультет економіки

1й семестр 2016-2017 н.р.
рейтинг №1 від 06.02.2017
рейтинг №3 від 22.02.2017
рейтинг №6 від 10.05.2017
2й семестр 2016-2017 н.р.
рейтинг №8 від 03.07.17

1й семестр 2017-2018 н.р.
рейтинг №1 від 05.02.2018
2й семестр 2017-2018 н.р.
рейтинг № 4 від 05.07.2018

Факультет права і соціального управління

1й семестр 2016-2017 н.р.
рейтинг №3 від 22.02.2017
рейтинг №4 від 30.03.2017
рейтинг №6 від 10.05.2017
рейтинг №7 від 29.05.2017

2й семестр 2016-2017 н.р.
рейтинг №8 від 03.07.17

1й семестр 2017-2018 н.р.
рейтинг №10 від 30.11.2017
рейтинг №1 від 05.02.2018
рейтинг №2 від 13.02.2018
2й семестр 2017-2018 н.р.
Рейтинг №4 від 05.07.2018