Сектор контролю якості освіти, ліцензування та акредитації


Заява про проведення акредитації освітньо-професійних програм

Структура акредитаційної справи

1. Загальна характеристика навчального закладу

2.4 Відповідність якісних характеристик підготовки державним вимогам для БАКАЛАВРІВ

2.4 Відповідність якісних характеристик підготовки державним вимогам для МАГІСТРІВ

3. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти

4. Перелік зауважень контролюючих органів

7 Матеріально технічне забезпечення

7.1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

7.2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

7.3., 7.4. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

7.5 Інформація про соціальну інфраструктуру

8. Інформаційне забезпечення

10. Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов (БАКАЛАВРИ)

10. Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов (МАГІСТРИ)

ЗМІСТ акредитаційної справи

Титульні аркуші