Строки подання заяв та документів для вступу


Для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО

Для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР «молодший спеціаліст»

Для здобуття ступеня магістра

Для здобуття ступеня магістра зі спеціалізації «Державна служба»

Для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право»

Для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування»

Для здобуття ступеня доктора філософії