Строки подання заяв та документів для вступу


Строки прийому заяв і документів
вступників для здобуття ступеня БАКАЛАВРА
на базі повної загальної середньої освіти,
вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формою:

Етапи вступної кампанії Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня та закінчується о 18.00 годині 25 липня
прийом заяв та документів розпочинається 12 липня
для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів закінчується
о 18.00 годині 20 липня
для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; закінчується о 18.00 годині
26 липня
вступні іспити з 21 до 26 липня включно
співбесіди з 21 до 23 липня включно
оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години
24 липня
вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення. до 18.00 години
25 липня
зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 години
26 липня
заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення анулюються впродовж 26 липня
формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 01 серпня
вступники, які  отримали рекомендації,  мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години
06 серпня
зарахування вступників за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години
07 серпня
зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому) не пізніше 18 серпня

 

Строки прийому заяв і документів
вступників для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР молодшого спеціаліста,
фахові випробування, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формою: 

Етапи вступної кампанії Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і
закінчується о 18.00 годині 24 липня.
Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня

 

Строки прийому заяв і документів
вступників для здобуття ступеня МАГІСТРА на базі здобутого ступеня вищої освітифахові випробування, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання:

Етапи вступної кампанії Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
прийом документів починається не пізніше 12 липня
і закінчується не раніше 26 липня
зарахування на навчання за державним замовленням не пізніше 15 вересня

 

Строки прийому заяв і документів
вступників для здобуття ступеня МАГІСТРА спеціалізації «Державна служба»*,
фахові випробування, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання:

Етапи вступної кампанії Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Прийом заяв та документів З 14 травня
до 18 год. 00 хв.  15 липня
Вступні випробування, співбесіда з 16 липня до 22 липня
Оприлюднення рейтингових списків із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 12.00 години 23 липня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 12.00 години 23 липня
Оприлюднення скорегованих рейтингових списків осіб із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 12.00 години 31 липня
Зарахування вступників відбувається не пізніше 12.00 години
27 серпня

* Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Строки прийому заяв і документів
вступників для здобуття ступеня МАГІСТРА за спеціальностями галузі знань
05 «Соціальні  та  поведінкові  науки»,
фахові випробування, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання:

Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови вступників з 14 травня
до 18.00 5 червня
складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 14 травня
до 31 травня
прийом заяв та документів з 02 липня
прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів закінчується
9 липня
прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування закінчується
26 липня
основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 11 липня
фахові вступні випробування з 02 липня до 29 липня;
надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня
виконання вимог для зарахування до 18.00 18 серпня
наказ про зарахування за державним замовленням до 12.00 20 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 28 серпня

 

Строки прийому заяв і документів
вступників для здобуття ступеня МАГІСТРА за спеціальністю 081 «Право»,
фахові випробування, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання:

Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників з 14 травня до 18.00 05 червня
реєстрація електронних кабінетів вступників з 14 травня до 24.00 05 червня
складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю з 14 травня до 31 травня
прийом заяв та документів з 2 липня
для осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 2 липня до 9 липня
для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з 2 липня до 26 липня
основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 11 липня
основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 13 липня
відповідні  вступні  іспити  у  ДонДУУ проводяться за графіком основної сесії єдиного фахового вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня
виконання вимог для зарахування до 18.00 18 серпня
наказ про зарахування за державним замовленням видається до 18.00 20 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 28 серпня