Кафедра туризму


Кафедру туризму Донецького державного університету управління створено для підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту в сфері туризму за наступними напрямами:

6.140103 – Туризм (ОКР «Бакалавр» 4 роки навчання)
6.030601 – Менеджмент в туризмі (ОКР «Бакалавр» 4 роки навчання)

Ліцензовані обсяги прийому на перший курс спеціальності

«Туризм» – 30 осіб;
«Менеджмент в туризмі» – 30 осіб.

Спеціалізація кафедри – підготовка професійних мультигалузевих фахівців- менеджерів сфери туризму.

Студенти напряму підготовки «Туризм» та «Менеджмент в туризмі» поглиблено вивчають такі дисципліни:

Географія туризму;
Рекреаційні комплекси світу;
Організація туризму;
Історія туризму;
Рекреологія;
Зелений туризм;
Активний туризм;
Туристичне краєзнавство;
Основи музеєзнавства;
Івент-туризм;
Організація туристичних подорожей;
Організація екскурсійної діяльності;
Організація готельного господарства;
Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії;

Організація анімаційної діяльності) – 216; Рекреаційний туризм та курортна справа – 72; Планування і організація турбізнесу; Бухгалтерський облік туристичної діяльності; Маркетинг туризму;

Менеджмент туризму;
Аналіз діяльності підприємств туризму; Страхування в туризмі;
Управління якістю туристичних послуг.

Сфера діяльності випускників: підприємства туристичного та готельного господарства;

Посади, які можуть займати випускники:

керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми чи її філії, туристичного агентства;

менеджер з туризму; фахівець з організації туризму; гід-країнознавець міжнародного туризму;
спеціаліст з діловодства в туризмі;
консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації

туристичних послуг;
спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; інспектор з туризму;
агент з організації туризму;
екскурсознавець, туризмознавець.

Навчальний процес забезпечують загальні аудиторії, а також спеціалізовані комп’ютерні класи. Кафедра обладнана комп’ютерами, які забезпечують науково-дослідницьку роботу студентів та викладачів.

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму та логістики постійно підвищує рівень своєї компетенції на курсах підвищення кваліфікації з туризму, проходить стажування на підприємстві – партнері кафедри ТОВ «Аккорд-Тур» (м. Львів), а також шляхом участі в наукових семінарах, організації «круглих столів» з перспектив розвитку сфери туризму, участі у науково-практичних конференціях, публікації навчальних посібників та наукових статей у спеціальних та фахових виданнях.

Наукова діяльність кафедри розвивається в рамках теми «Організаційно-економічні засади формування туристичної привабливості міст України. Науковий керівник – д.держ. упр., проф. Стойка А.В. (0113U006187).