Центр довузівської підготовки


Центр довузівської підготовки (далі ЦДП) є навчальним центром Донецького державного університету управління (ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636071 від 10.03.2015 р.), який здійснює підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, профорієнтаційну, професійну підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Кваліфікований робітник” (ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 270989 від 03.09.2013 р.).

Метою діяльності ЦДП є підвищення якості знань випускників середньоосвітніх шкіл, проведення профорієнтаційної роботи з пошуку та залучення до університету обдарованої молоді, надання слухачам первинних знань і практичних навичок у сфері соціологія, маркетинг, правознавство, управління персоналом, фінанси і кредит, облік і аудит, банківська справа,  менеджмент, інтелектуальна власність, туризм, логістика, державна служба, забезпечення цільової підготовки до вступу в університет найкращих абітурієнтів.

 

Центр довузівської підготовки Донецького державного університету управління м. Маріуполя оголошує набір на 8, 7, 6, 5, 4 та 3-місячні курси підготовки до ЗНО, які почнуться з жовтня поточного року.

Заняття на підготовчих курсах проводяться за всіма предметами ЗНО (математика, українська мова та література, географія, англійська мова, історія України) за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Університет укладає договір з учнями, навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб, вартістю 400 гривень в місяць за 5 предметів. Навчання здійснюється по суботам (4пари) за навчальними планами та програмами, розробленими Центром і узгодженими з Навчальною базою.

Заняття ведуть висококваліфіковані досвідчені викладачі, експерти в області ЗНО, доктори та кандидати наук.

Також цього року Донецький державний університет управління пропонує безкоштовне навчання на підготовчих курсах для учнів пільгової категорії (сироти, інваліди, переселенці).

Донецький державний університет управління, особам, які закінчили навчання у Центрі довузівської підготовки, пропонує вищу освіту по наступним спеціальностям:

• Менеджмент (спеціалізації):
– менеджмент у виробничій сфері;
– менеджмент невиробничої сфери;
– муніципальний менеджмент;
– менеджмент природоохоронної діяльності;
– менеджмент інноваційної діяльності;
– менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
– менеджмент інвестиційної діяльності;
– управління у сфері економічної конкуренції;
– логістика;
• Маркетинг;
• Фінанси і кредит:
• Облік і аудит;
• Економіка підприємства;
• Правознавство;
• Соціологія;
• Соціальна робота;
• Туризм;
• Інформатика;
• Банківська справа;
• Менеджмент організацій і адміністрування;
• Державна служба;
• Інтелектуальна власність;
• Управління проектами;
• Бізнес-адміністрування;
• Адміністративний менеджмент.

cdp_vypusk_31_05_13Вступники до центру надають наступні документи:
заяву на ім’я ректора університету;
копію паспорта (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного коду;
документ про освіту (копію табеля за попередній рік навчання);
2 фотографії розміром 3х4 см;
копії грамот і дипломів про участь у змаганнях, конкурсах, олімпіадах;
довідку про стан здоров’я.

Зарахування до центру здійснюється після надання зазначених документів та оформлення договору на навчання.

При зарахуванні слухачів в центр враховується стан здоров’я, інтелектуальна і фізична можливість відвідування занять з додаткової (позашкільної) програми.

Якісне викладання курсів із загальноосвітніх дисциплін: математики, української мови та літератури, історії України, географії, фізики, іноземної мови, здійснюється на основі виданих колективами кафедр підручників, навчально-методичних посібників, з урахуванням вимог програми зовнішнього незалежного тестування. Апробація навчально-методичних матеріалів здійснюється насамперед у центрі довузівської підготовки.

Основні завдання наукової діяльності центру полягають у напрямі вдосконалення форм і методів профорієнтації, вирішення проблем економічної освіти школярів, довузівських форм підготовки. Викладачі, які працюють у центрі, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, у конкурсі навчальних програм для школярів з дисциплін управлінського, економічного, соціального та правового циклів.

cdp_conf_15_12_12

Виховна та культурно-масова робота здійснюється на основі комплексного університетського плану виховної роботи та охоплює найбільш важливі аспекти, пов’язані з формуванням у майбутніх студентів відповідальності, працьовитості, патріотизму, гуманізму, правової культури.

Останніми роками значно пожвавилися зовнішні зв’язки центру. У співпраці з відділом зовнішніх зв’язків ДонДУУ, директорат центру запрошує для зустрічей із слухачами викладачів американського Корпусу Миру та представників Вищої школи бізнесу м. Комп’єн (Франція), студентів та професорів із Великобританії, Польщі, Чехії та інших країн. Співробітники центру беруть участь у регіональних та всеукраїнських конференціях з питань освіти, налагоджені зв’язки з центрами профорієнтації та Донецької області при відповідних службах зайнятості населення. Традиційною стала участь співробітників центру у проведенні Ярмарок професій та Днів відкритих дверей не тільки в стінах університету, а й за його межами.

У рамках проведення олімпіад, конференцій слухачів центру, директорат постійно працює з обласними центрами науково-технічної творчості молоді, загальноосвітніми школами і школами нового типу: ліцеями, гімназіями, коледжами.

Центр довузівської підготовки – візитна картка Донецького державного університету управління. Саме тут майбутні студенти проходять підготовку до зовнішнього незалежного тестування, отримують перше уявлення про професії економіста, фінансиста, менеджера, соціолога, правознавця, фахівця в сфері інформаційних технологій, про специфіку їх роботи в умовах ринкової економіки; саме тут формуються первинні знання та практичні навички у професійній діяльності, а також ведеться підготовка до активної навчальної та творчої діяльності у стінах ДонДУУ.