Центр післядипломної освіти


Щиро вітаємо всіх, кого зацікавила наша інформація!

В 1994 році створено факультет післядипломної освіти, у 2009 року факультет перетворено у Центр післядипломної освіти.

Постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти в Донецькому державному університеті управління є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове вдосконалення, поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, вмінь та навичок громадян. Вона забезпечує одержання нової кваліфікації, спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки та набутого практичного досвіду, незалежно від віку.

Основною метою діяльності центру є організація навчального процесу на рівні державних стандартів якості освіти для набуття другого фаху з менеджменту та економіки особам, що мають вищу освіту, яка не відповідає їх потребам, або становищу на ринку праці. Така мета досягається лише за допомогою гнучкої і мобільної системи навчання, яка зможе задовольнити потреби слухачів у нових знаннях, забезпечити їх конкурентоспроможність та соціальний захист у нових умовах господарювання.

Центр діє на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АД №034970 від 06.06.2012 р., згідно якої Донецькому державному університету управління надано право з перепідготовки спеціалістів на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліст з наступних галузей знань:

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:
спеціальності:
7.03050401 «Економіка підприємства»
7.03050701 «Маркетинг»
7.03050801 «Фінанси і кредит»
7.03050901 «Облік і аудит»
галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»:
спеціальності:
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
– спеціалізація «Менеджмент в охороні здоров’я»;
– спеціалізація «Політичний менеджмент»;
7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
– спеціалізація «Міжнародний спортивний менеджмент».

Слухачами центру за цільовими програмами перепідготовки є: працівники державних органів влади та органів місцевого самоврядування, керівники та спеціалісти підприємств виробничої та невиробничої сфери різних форм власності, керівники і спеціалісти підприємницьких структур малого та середнього бізнесу, комерційних банків; громадяни, що тимчасово не мають роботи та зареєстровані у державній службі зайнятості; колишні військовослужбовці, що звільнилися з лав збройних сил, колишні випускники вищих навчальних закладів, які не знайшли роботу за раніш отриманою спеціальністю.

Зміст перепідготовки фахівців в центрі відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості. Нормальне функціонування центру забезпечується постійним вивченням ринку праці, відслідкуванням процесів, які відбуваються у сучасному економічному житті України.

Виконуючи цільову програму реалізації проектів соціально-економічного та культурного розвитку, ДонДУУ заключив 3-сторонній договір з Донецькою обласною державною адміністрацією, Донецьким національним медичним університетом на цільову підготовку керівників лікувальних установ Донецької області. Реалізуючи принцип безперервної освіти медичних працівників, з 2010 р. організована підготовка менеджерів в галузі охорони здоров’я для медичних установ Донецької області.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Організація підвищення кваліфікації робітників підприємств є ще одним завданням, яке здійснює центр післядипломної освіти.
Підвищення кваліфікації ліцензовано з 6 спеціальностей:
Державна служба
Інтелектуальна власність
Управління проектами
Фінанси і кредит
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент.

Донецький державний університет управління проводить підвищення кваліфікації фахівців підприємств вугільної промисловості, металургійного та хімічного комплексів, підприємств малого та середнього бізнесу, наукових організацій та вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, центрів зайнятості, комунальних підприємств та установ, включаючи цільове підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державного управління та місцевого самоврядування з відривом та без відриву від виробництва з терміном навчання відповідно навчального плану, який розробляє ДонДУУ за вимогами замовника, відображеними у договорах на виконання робіт.

Нашими постійними партнерами є ПАТ «Концерн «Стирол», «Метінвест», КП «Донецькводоканал», ПАТ «Донвуглеводоканал» та інші.
Ліцензований обсяг набору визначено: з перепідготовки — 300 осіб; з підвищення кваліфікації — 1290 осіб.

Гордістю центру післядипломної освіти є випускники, серед яких: Народні депутати України різних періодів Вечьорко В.М., Заблоцький В.П., Ковалевська Ю.С., Нетецька О.А.; міністр з соціальної політики України Королевська Н.Ю.; заступник голови ради міністрів Автономної Республіки Крим Псарьов Г.Ю.; міські голови: Лук’янченко О.О. (м. Донецьк), Рева О.О. (м. Артемівськ), Бондарчук А.Д.(м. Дебальцеве); директори підприємств: голова ради директорів корпорації «Индустриальный союз Донбасса» Тарута С.О., генеральний директор ДП ВО «Дзержинськвугілля» Житльонок Д.М., генеральний директор асоціації «Строительный Альянс Донбасса» Міланін О.В.; ректор Донецького юридичного інституту Бесчастний В.М.; головний лікар ДОПЦ, Головний онколог України Сєдаков І.Є.

cpo_06

Випускники центру післядипломної освіти працюють на посадах перших керівників та керівників структурних підрозділів — 48%;
26% — працюють у малому та середньому бізнесі; 14% — у банківських, страхових та податкових установах.

У своїй діяльності центр післядипломної освіти реалізує задачі, визначені Вченою радою та ректоратом з безперервної підготовки працівників державних установ, організацій, підприємств виробничої та невиробничої сфери різних форм власності, оперативно реагуючи на вимоги та виклики, що впливають у зв’язку з процесами суспільної трансформації та економічного розвитку.