Університет стає місцем взаємодії науковців з представниками бізнесу, влади та громади регіону в цілому. На базі університету організовуються міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, науково-практичні та інтернет-конференції за участю науковців України, Польщі, Чехії, Словаччини, Італії, Грузії та інших країн:

 

2021 рік

VI Науково-практична конференція школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток» (29-30 січня 2021 р., м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення національного законодавства» (13 травня 2021 р., м. Маріуполь)
докладніше
програма конференції
матеріали конференції

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» (27-28 травня 2021 р., м. Маріуполь)
докладніше
програма конференції
матеріали конференції

 

2020 рік

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» (20-21 травня 2020 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

II науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» (27 лютого 2020 р. м. Маріуполь)

 

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» (31 травня 2020 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Маркетингові аспекти управління соціально-економічними системами: сучасний вимір та перспективи» (18 травня 2020 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення національного законодавства» (14 травня 2020 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Круглий стіл «Актуальні проблеми економіки та управління: зовнішньоекономічні, інноваційні та фінансові аспекти» (29 травня 2020 р.
м. Маріуполь)

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих вчених, аспірантів та студентів «Історія України в регіональному та глобальному вимірах» (20 лютого 2020 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Міжнародна науково-практична конференція: "Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку" (9 жовтня 2020 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Круглий стіл «Гуманітарні виклики в окупованому Криму» (15 жовтня 2020 р. м. Київ)

 

Науковий семінар «Єдність навчання, науки та інновацій при підготовці фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та бізнес-освіти» (23 жовтня 2020 р.  м. Маріуполь)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль менеджменту освіти у вирішенні задач соціально-економічного розвитку регіонів» (25 листопада 2020 р. м. Маріуполь)

 

Науково-практичний круглий стіл «Захист прав людини в умовах європейської та євроатлантич ної інтеграції: екологічні, економічні та соціальні аспекти» (9 грудня 2020 р.  м. Маріуполь)

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Кальміуські правові читання» (10 грудня 2020 р, м. Маріуполь)

 

2019 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку еколого-економічних систем у сучасному світі» (15-16 квітня 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» (3-4 жовтня 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» (6-8 травня 2019 р м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі» (6-8 травня 2019 р м. Маріуполь)
докладніше

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі» (12 квітня 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Процеси формування громадянського суспільства та політичної нації (26 квітня 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні" (29 листопада 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше
матерііали конференції

 

Всеукраїнська заочна науково-практична Інтернет-конференція «Прикладна математика та комп’ютерні науки» (22 лютого 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

II науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» (27 лютого 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» (15 травня 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві» (25 квітня 2019 р. м. Маріуполь)

 

Міжнародна науково-практична конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми держави та права» (10 грудня 2019 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

2018 рік

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція науковців і студентів «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» (25 жовтня 2018 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві» (25 квітня 2018 р. м. Маріуполь)

Семінар «English for Media Literacy» для викладачів та вчителів іноземних мов (31 травня 2018 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Міжнародна науково-практична конференція  «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» (21-23 березня 2018 р. м. Кошице Словаччина)
докладніше

 

ІII Науково-практична конференція школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток» (22-23 лютого 2018 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Круглий стіл «Ревіталізація водних, лісових і рибних ресурсів Маріуполя і Приазов’я» (30 листопада 2018 р. м. Маріуполь)

 

Міжнародна науково-практична конференція «Азовські правові читання» (17-18 травня 2018 р. м. Бердянськ)
докладніше

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми  права та шляхи їх вирішення» (10 грудня 2018 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії» (28 лютого 2018 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (15 червня 2018 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Круглий стіл «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика» (21 червня 2018 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Навчальний семінар для викладацького складу та адміністративних працівників «Міжнародний досвід забезпечення якості освіти», 1 частина – «Забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти: досвід Болгарії та Румунії» (21 червня 2018 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» (м. Київ – м. Маріуполь, 27 лютого 2018 р.)
докладніше
матеріали конференції

 

Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» (м. Маріуполь 17-19 травня 2018 р.)
докладніше
матеріали конференції

 

II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» (м. Маріуполь 4-5 жовтня 2018 р.)
докладніше
матеріали конференції

 

«Building Resilient States and Societies: EU’s Response to New Security Challenges in the European Neighbourhood», (2018-2020 Jean Monnet Project) (21-23 November 2018 Kyiv)

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» (15.06.2018 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

2017 рік

ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» (3 березня 2017 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (9 червня 2017 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи» (18-19 квітня 2017 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Круглий стіл «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах членства України в СОТ» (29 червня 2017 р. м. Маріуполь)

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» (12 травня 2017 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

Круглий стіл «Права та обов’язки студентів. Підліткова злочинність» (29 березня 2017 р. м. Маріуполь)

 

I Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві» (20 квітня 2017 р. м. Маріуполь)

 

Інтернет-конференція «Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці» в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (18-19 травня 2017 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Кафедральний науковий семінар «Використання вибіркового методу в соціології» (30 травня 2017 р. м. Маріуполь)

 

Кафедральний науковий семінар «Використання пакету Comsol при вивченні соціально-економічних процесів» (26 грудня 2017 р. м. Маріуполь)

 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» (21-23 лютого 2017 р. м. Кошице, Словаччина)

 

Круглий стіл «Забезпечення прав людини і громадянина в Україні: історія і сучасність» (7 грудня 2017 р. м. Маріуполь)

 

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми правового забезпечення державного та муніципального управління» (8-9 грудня 2017 р. м. Маріуполь)

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Забезпечення стабільного соціально економічного розвитку в умовах сучасних викликів» (19 квітня 2017 р. м. Маріуполь)

 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» (3-4 жовтня 2017 р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

2016 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі (15-19 лютого 2016 р. м. Маріуполь)

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» (10 червня 2016 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців та студентів «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» (23-25 листопада 2016 р. м. Маріуполь)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку» (11 листопадa 2016 р. м. Маріуполь)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Теоретичні, методичні, практичні проблеми соціології» (27 квітня 2016 р. м. Маріуполь)
докладніше

 

2015 рік

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Проблеми місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий аспект» (18 грудня 2015 р. м. Маріуполь)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління в контексті адміністративної реформи» (17-18 грудня 2015р. м. Маріуполь)
докладніше
матеріали конференції

 

ХІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» (05 червня 2015 р. м. Маріуполь)