Кафедра
менеджменту невиробничої сфери

менеджменту невиробничої сфери

Кафедру менеджменту невиробничої сфери Донецького державного університету управління створено для підготовки компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, тощо.

Наші цінності:

  • повага до особистості студента і викладача;
  • командна робота, взаємодія і співпраця;
  • прагнення до інновацій, вдосконалення і розвитку;
  • збереження історії і традицій, дотримання професійної етики;
  • навчання протягом життя, креативний підхід до роботи.

На кафедрі працюють 8 викладачів, з яких 3 – доктори наук, професори, 3 – кандидати наук, доценти. Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями з питань проведення тренінгів, мають сертифікати з ділової англійської мови, а також мають практичний досвід у сфері управління, бізнес-планування та аналітики.

«Наша ідеологія: випускники кафедри повинні не шукати робоче місце, а створювати власноруч!»

Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах, які водять до холдингу Метінвест, консалтингових організаціях, структурних підрозділах Маріупольської міської ради, закладах освіти та охорони здоров'я, а також районних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування в Україні та закордоном.

навчання та викладання
Кафедра менеджменту невиробничої сфери дає можливість студентам отримати якісну економічну та управлінську підготовку, що дозволяє не тільки орієнтуватися у соціально-економічних процесах, а й грамотно впливати на них у межах своїх компетенцій, впроваджуючи високі стандарти організаційної культури та соціальної відповідальності бізнесу.

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри менеджменту невиробничої сфери:
- практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища;
- якісна підготовка кваліфікованих керівників;
- можливість вивчати дисципліни англійською мовою;
- залучення до процесу навчання представників бізнес-середовища м. Маріуполь та практиків з багаторічним досвідом роботи на керівних посадах;
- доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн) та інших освітніх та наукових проектів;
- підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах університету та потенційних роботодавців;
- можливість отримання сертифіката на знання ділової англійської мови;
- формування всебічно розвиненої та активної молоді через залучення студентів до органів студентського самоврядування, до волонтерської діяльності та до участі у спортивних і розважальних заходах.

Одним з перших заходів, в якому беруть участь наші студенти є конференція «Професія менеджера очима першокурсників». Ми запрошуємо абітурієнтів та школярів, які цікавляться нашими спеціальностями, а також випускників, якими пишається кафедра. Вони розповідають, як відкрили власну справу, як отримана спеціальність дозволила зайняти високу посаду в організації.

На кафедрі діє науковий гурток «Управлінець», ручасть в якому дає можливість студентам набути досвіду отримання нових знань через наукові дослідження, розвинути свої творчі здібності. Наукові пошуки гуртківців спрямовані на дослідження актуальних питань сучасного менеджменту.

Науково-педагогічні працівники кафедри організовують та проводять екскурсії для учнів 9-11 класів шкіл . Крім того в рамках профорієнтаційної роботи проводяться виїзні презентації.
(https://dsum.edu.ua/uk/news/uchast-vykladachiv-donduu-u-vidkrytomu-proforiyentatsijnomu-zahodi-meta-vybir-ka)

Студенти кафедри активно беруть участь у творчих, культурних та спортивних заходах університету. Викладацький склад кафедри активізує творчу, спортивну діяльність студентів, заохочуючи їх до участі в позанавчальних освітніх та виховних заходах, таких як: семінар з фінансової грамотності від банку «ПУМБ» (https://dsum.edu.ua/uk/news/seminar-z-finansovoyi-gramotnosti-vid-banku-pubm), майстер-клас з керівництвом “Happiness HOME Bakery” (https://dsum.edu.ua/uk/news/studenty-donduu-na-majster-klasi-z-kerivnykom-happiness-home-bakery), спортивні змагання «Маріупольстка десятка» (https://dsum.edu.ua/uk/news/donduu-na-zahodi-mariupolska-desyatka) та ін.
наукова діяльність
Науково-дослідна діяльність кафедри відбувається в рамках наукової теми «Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами» та загальнокафедральної наукової теми «Інформаційні технології та інформаційне забезпечення в системі державного управління на регіональному та місцевому рівнях».

У 2015-2018 рр. здійснювалось виконання наукової теми «Концепція муніципального управління і капіталізації активів території» на замовлення Міністерства освіти і науки України задля удосконалення нових підходів до державного управління реформуванням та розвитком підприємств житлово-комунального господарства м. Маріуполь та Донецької області.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів, а з 2016 року долучилась до програми підготовки PhD за спеціальностіми 052 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування». У період з 2014 по 2020 р. на кафедрі було захищено 5 дисертаційних робіт (2 на здобуття наукового ступеню доктора наук, 3 – кандидата наук).

За останні три роки викладачами кафедри підготовлено та видано навчальний посібник «Організація управління соціальною допомогою в Україні» (автори Лобас В.М., Вовк С.М., Токарева В.І., Черниш О.І., Вовк Т.В.), опубліковано 11 одноосібних та колективних наукових монографій, понад 100 наукових праць в фахових виданнях України та закордоном, серед яких публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Щорічно за ініціативою кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві». Постійно проводяться студентські круглі столи: «Формула успіху сучасного менеджера», «Роль менеджмент-освіти у вирішенні задач соціально-економічного розвитку регіонів» та ін.

З 2020 р. викладачі кафедри працюють над розробкою бренду ОТГ Донецької області в рамках соціального проекту «Brandville» студії дизайну «Logogo» та «Congress of Cultural Activists», який покликаний інструментами креативного бізнесу та фасилітації посилювати спроможність громад формувати позитивний імідж українських сіл, об’єднаних громад та містечок, розвивати інтерес до внутрішнього туризму та посилювати інвестиційну привабливість Донецької області.

У 2018 р. здобувач освітнього ступеню «магістр» Берегова Анастасія отримала диплом ІІІ ступеню за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) на базі Тернопільського національного економічного університету (науковий керівник к.е.н., доцент Чернишов О.Ю.). (https://dsum.edu.ua/uk/news/studenty-donduu-na-drugomu-etapi-vseu)

У 2019 р. студентка освітнього ступеню «бакалавр» Карабута Аліна отримала диплом ІІІ ступеню за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» в Одеському державному екологічному університеті. (https://dsum.edu.ua/uk/news/donduu-u-ii-turi-vseukrayinskogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-zi-spetsial)
міжнародне співробітництво
Кафедра менеджменту невиробничої сфери активно співпрацює з багатьма іноземними освітніми закладами. Укладено договори про наукове співробітництво, що сприяє обміну інформацією про освітні програми, дослідницьку діяльність та сфери потенційного взаємного наукового співробітництва.

Надійними партнерами кафедри виступають ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ ММК ім. Ілліча», ДП «Маріупольський морський торговельний порт», ТОВ «Метінвест Інжиніринг», ТОВ «Метінвест-Промсервіс», різноманітні громадські організації, Університет прикладних наук (м. Ерфурт, Німеччина), Університет менеджменту охорони праці в Катовіце (м. Катовіце, Польща).

За останні 5 років викладачі кафедри брали участь у різноманітних міжнародних проектах та програмах, а саме:

2015 р. Проект «Спільно подбаймо про публічний простір в Маріуполі» в рамках Програми Польсько-Американського Фонду Свободи «Перетворення у Регіоні» – RITA, яку реалізовував Фонд «Освіта для демократії»;

2018 р. Комплексний науковий міжнародний проєкт за напрямом «Концепти інноваційного розвитку підприємництва» (Національний університет «Києво-Могилянська Академія»);

2018-2019 рр. Міжнародний інноваційний проект з формування культури лідерства у вітчизняній вищій освіті «Ukraine Higher Education Leadership Development Program», який відбувався за підтримки Інституту вищої освіти НАПН України, Фундації лідерства для вищої освіти (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) та Британської Ради в Україні (Kiev, Ukraine; University of Glasgow, Glasgow, Scotland).

2020 р. Проект розробки бренду ОТГ Донецької області в рамках соціального проекту «Brandville» студії дизайну «Logogo» та «Congress of Cultural Activists».

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свій професійний рівень у провідних закладах вищої освіти України та Європейського Союзу (Університет менеджменту освіти НАПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Національна академія державного управління при Президентові України, Національний авіаційний університет, University of Glasgow (Glasgow, Scotland), University of Economics and Humanities (Bielsko-Biala, Poland), Lithuanian Maritime Academy (Klaipeda, Lithuania).
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Комар Юрій Миколайович
Комар Юрій Миколайович професор кафедри менеджменту невиробничої сфери, доктор наук з державного управління
Кравченко Олена Вікторівна
Кравченко Олена Вікторівна старший викладач кафедри менеджменту невиробничої сфери
Вовк Тетяна Вікторівна
Вовк Тетяна Вікторівна старший викладач кафедри менеджменту невиробничої сфери
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?