Кафедра
іноземних мов

іноземних мов

Девізом викладачів кафедри іноземних мов є вислів американського філософа та педагога Джона Дью́и:

“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.”

Створення кафедри Іноземних мов обумовлено необхідністю приведення системи викладання іноземних мов в Донецькому державному університеті управління у відповідності до міжнародних стандартів, забезпечення студентів доступом до ефективних засобів оволодіння мовами та підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахово-спрямованих мовних знань. Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, німецької і французької) студентам, що здобувають ступінь бакалавра, магістра, доктора філософії.

Основними напрямами роботи кафедри є:

  • забезпечення навчання студентів та аспірантів, формування професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції  в професійній сфері, підготовка до студентської та аспірантської мобільності;
  • приймання кандидатських іспитів з іноземної мови аспірантів та здобувачів;
  • конкретна і предметна допомога в реалізації міжнародних проєктів: допомога із вибором наукових журналів, співпраці з іноземними ЗВО, консультація при перекладі анотацій до статей, текстів статей або тезисів;
  • можливість вибору другої (у перспективі третьої) іноземної мови для навчання серед студентів;
  • можливість організації факультативних занять/курсів зі студентами та викладачами та підготовка до міжнародного екзамену з англійської мови рівня В2, який є необхідним для отримання наукового ступеня доцента та професора;
  • проведення тестування для виявлення рівня володіння мовою та видача відповідного сертифіката, який підтверджує цей рівень, що є необхідним для студентської та професорсько-викладацької мобільності.

 

навчання та викладання
Пріоритетним завданнями кафедри є забезпечення високої якості освіти і наукових досліджень, підвищення конкурентоспроможності результатів навчання студентів і аспірантів завдяки високій якості навчання, а також завдяки особистому професіоналізму та науковому авторитету викладачів.

В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи та професійної американської організації викладачів англійської мови TESOL, за якими викладання іноземних мов має базуватися на спільних для всіх країн цілях, змісті та методах навчання, маючи за мету досягнення загально-рекомендованих кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського та світового простору.

Кафедра забезпечує опанування студентами змісту навчальних дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спілкування», «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у англомовному, німецькомовному та французькомовному варіантах.

Під час викладання іноземних мов акцент зроблено на використанні сучасних інтерактивних методик викладання мов, аутентичних підручників та власних розробках, матеріалів мережі Інтернет, відеокурсів із застосуванням технічних засобів навчання.
наукова діяльність
Науково-педагогічні працівники кафедри Іноземних мов мають високий рівень кваліфікації, успішно поєднують навчально-методичну з науково-дослідною роботою. Результати відображено в наукових публікаціях, у доповідях на наукових міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

Колективом кафедри регулярно публікуються наукові праці в фахових виданнях України та за кордоном, серед яких є ряд статей, що входять до наукометричних баз Scopus та Copernicus тощо.

Викладачі кафедри проводять тренінги та зумінари для колег із громади, на Всеукраїнському рівні та із залученням іноземних колег.
міжнародне співробітництво
Викладачі кафедри іноземних мов мають великий досвід роботи з різними віковими групами, в тому числі за кордоном; є учасниками міжнародних проєктів, наприклад, Access Microscholarship Program з вивчення англійської мови та культури, VeryVerified: course on Media Literacy, English for NGOs and Civil Society, English for Media Literacy, «Access Alumni Civic Engagement Program (2019 - 2020)» та інші за підтримки Американського Уряду в Україні.

Протягом 2019-2020 завідувачка кафедри стала ініціатором та автором проєкту IMPULSE для підвищення кваліфікації вчителів англійської мови міста Маріуполь, де також виступала в якості тренера викладачів.

Кафедра співпрацює з Українською Академію Лідерства, де представники кафедри викладають курс «Англійська мова для лідерів».

Перелік основних проєктів за останні 3 роки:

1. Erasmus+ KA2 project "Implementation of Education Quality Assurance System via Cooperation of University- Business-Government in HEIs" 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2020) - http://eduqas.dsum.edu.ua/

2. EUAID project “Education Open Space for Students and Community” (2020-2023) - https://eduspace.dsum.edu.ua/

3. Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine) Проєкт «IMPULSE: Innovative Modern Practices Upgrading Language Specialist Education» (2019-2020)

4. Regional English Language Office Посольства США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine) Проєкт “English ACCESS Microscholarship Program” (2016-2021)

5. British Council project “Ukraine Higher Education Leadership Development Programme: Екологізація стратегії розвитку ДонДУУ” (2018-2019) - http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/leadership-development

6. IREX в колаборації з EdEra за підтримки the U.S. Embassy та the British Embassy in Ukraine, проєкт «Very Verified: A Course on Media Literacy» (з 2019) - https://verified.ed-era.com/

7. Tempus project "Centres for Third Age Education" 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES (2013-2017) - http://3au.dsum.edu.ua/

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свій професійний рівень у провідних закладах вищої освіти України, Європейського Союзу та США, проводить активну діяльність з міжнародних проєктів та бере участь у проєктах Британської Ради та Американського Уряду, є спікерами на Всеукраїнських та міжнародних конференціях (наприклад, Atlanta, USA; Glasgow, Scotland; Krakow, Poland та інші).
Викладачі кафедри
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна завідувач кафедри іноземних мов, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Хоровець Віра Євгенівна
Хоровець Віра Євгенівна старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук
Сфера інтересів
Бережна Людмила Григорівна
Бережна Людмила Григорівна старший викладач кафедри іноземних мов
Датчук Катерина Борисівна
Датчук Катерина Борисівна асистент кафедри іноземних мов
Галіцина Анастасія Олегівна
Галіцина Анастасія Олегівна асистент кафедри іноземних нов
Сфера інтересів
Буніна Олена Олександрівна
Буніна Олена Олександрівна асистент кафедри іноземних мов
Сфера інтересів
Хачатрян Етері Аршаківна
Хачатрян Етері Аршаківна асистент кафедри іноземних мов
Сфера інтересів
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?