Наукова робота Університету проводиться в межах 10 основних напрямів:

 

Науково-методичні основи управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища, науковий керівник – д.держ.упр., проф.  Марова С.Ф.
s.marova@inbox.dsum.edu.ua
 

Теоретико-методологічні засади управління людськими і природними ресурсами в контексті сталого розвитку, науковий керівник – д.е.н., проф. Балуєва О.В. baluieva.o@inbox.dsum.edu.ua
 

Дослідження педагогічних аспектів підвищення якості та ефективності підготовки менеджерів у вищій школі, науковий керівник – д.держ.упр., проф. Токарева В.І. v.tokareva@inbox.dsum.edu.ua
 

Фінансовий механізм державного управління економікою України, науковий керівник – д.е.н., доц. Ясинська Н.А. yasynska.n@inbox.dsum.edu.ua
 

Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами, науковий керівник – д.держ.упр., професор Черниш О.І. chernysh.o@inbox.dsum.edu.ua
 

Соціально-гуманітарні аспекти менеджменту, науковий керівник – к.і.н., доц. Нікіфоренко Н.О. n.nykyforenko@inbox.dsum.edu.ua
 

Організаційно-економічні засади формування туристичної привабливості міст України, науковий керівник – д.держ.упр., проф. Стойка А.В. andreystoyka@dsum.edu.ua
 

Правове забезпечення діяльності місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування в сучасних умовах, науковий керівник – к.ю.н., доц. Калініна І.В. kalinina.i@inbox.dsum.edu.ua
 

Теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми формування, розвитку і управління  зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю, науковий керівник – д.е.н., проф. Дятлова В.В. diatlova.v@inbox.dsum.edu.ua
 

Публічне управління для сталого територіального розвитку, науковий керівник – д.е.н., доц. Чечель А.О. annachechel@inbox.dsum.edu.ua

 

З результатами дослідженнь можна ознайомитись звернувшись до організаційного відділу nauka_vid@inbox.dsum.edu.ua