дисертаційні робіти, захищені під час проведення засідань спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 в Донецькому державному університеті управління:

 

Лісютін Антон Ігорович
Розвиток механізму державного регулювання легкої промисловості в Україні

Нерсесов Вадим Рафаельович
Удосконалення механізмів державного управління об’єктами інтелектуальної власності

Островий Олексій Володимирович
Формування державної політики забезпечення кібернетичної безпеки в Україні

Іванов Геннадій Сергійович
Механізм державного управління розвитком морських портів України

Кумачова Аліна Сергіївна
Механізми формування та реалізації державної політики розвитку «зеленої» економіки в Україні

Вовк Світлана Михайлівна
Механізми державного управління системними змінами у cфері охорони здоровʼя

Суздалєва Олена Сергіївна.
Механізм реалізації державної політики відновлення постражадлих від конфлікту територій України

Адамов Дмитро Валерійович
Податковий механізм державного регулювання розвитку малого бізнесу

Юхненко Михайло Анатолійович
Організаційний механізм державного управління казначейською службою України.

Дмитрієв Юрій Валерійович
Механізми оцінки та мінімізації корупційних ризиків у системі державного управління України

Беззубко Борис Ігорович
Вдосконалення державних механізмів стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій

Стрижакова Анастасія Юріївна
Механізми державного управління розвитком транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу

Матвієнко Володимир Васильович
Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні

Максимова Таїса Володимирівна
Державний механізм реалізації інвестиційної політики в Україні

Гончаренко Ірина Георгіївна
Державний механізм регулювання соціально-економічного розвитку: теорія, методологія та практика

Коломієць Євгеній Віталійович
Удосконалення механізму інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління в Україні

Корнева Тамара Миколаївна
Механізм державного податкового регулювання в період техногенних і природних катастроф

Петрик Олена Леонідівна
Державне регулювання гарантій науково-педогогічних працівників та механізми іх реалізації

Овчаренко Руслан Вячеславович
Державний механізм реалізації принципу соціальної справедливості

Хілієнко Олена Володимирівна
Механізм державного управління розвитком нафтопереробної галузі України

Карагодін Олег Володимирович
Розвиток механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень в системі державного управління

Лагно Валерій Тимофійович
Механізм державного управління сталим розвитком регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва