В Донецькому державному університеті управління відкрито докторантуру зі спеціальностей:

281 Публічне управління та адміністрування
051 Економіка
073 Менеджмент

Вступ до докторантури здійснюється для завершення роботи над науковим дослідженням та оформлення його результатів та/або для підготовки публікацій до захисту.

Більше про вступ до докторантури ДонДУУ

Більше про порядок перебування в докторантурі ДонДУУ

В ДонДУ створено сприятливі можливості для підготовки докторів наук:

  • наявність у штаті 16 докторів з наук з різних спеціальностей, які мають досвід щодо здійснення якісного наукового консультування докторантів
  • функціонування постійно діючої спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій з державного управління, проведення роботи з відкриття спеціалізованих вчених рад з інших спеціальностей
  • можливість широкої апробації наукових досліджень на регіональних, всеукраїнських та міжнародних заходах, що проводяться як на базі ДонДУУ, так і на базі партнерів Університету, зокрема, за кордоном
  • залучення докторантів до виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів держбюджету, а також наукових досліджень за рахунок коштів замовників
  • наявність сучасної інфраструктури та середовища для проведення наукових досліджень

Потребуєте більше інформації?
звертайтесь до докторантури ДонДУУ

+380 95 5948349
aspirantura@inbox.dsum.edu.ua