Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО

 

тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020

програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 815 296,30 €

цільова група: студенти, адміністративний та науковий персонал, фахівці з питань якості, представники бізнесу, державні органи, асоційовані партнери

сайт проєкту - лінк

сайт реалізації проєкту в ДонДУУ - лінк

сторінка проєкту в Facebook - лінк
 

мета проекту:

Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.

завдання проекту:

 • створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об’єднують заходи з забезпечення якості та підтримують розвиток культури якості серед усіх учасників;
 • впроваджувати внутрішні керівні принципи та процедури забезпечення якості, спрямовані на вдосконалення освітніх програм та інших заходів;
 • нарощувати потенціал навчально-викладацького складу, який бере участь у циклі забезпечення якості;
 • модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;
 • розвивати мережу експертів із забезпечення якості через співпрацю університетів-бізнесу-уряду, відкриту для нових членів.

напрями діяльності за проектом:

 • сприяти створенню культури якості на різних рівнях шляхом мотивації, довіри, відповідальності студентів, інституційного лідерства окремих працівників;
 • розробити пропозиції щодо розробки програм для бакалаврів та магістрів за участю всіх зацікавлених сторін;
 • розробити технології оцінки якості програм бакалаврів та магістрів; розроблені програми повинні відповідати цілям та результатам навчання;
 • провести тренінг для фахівців з якості освіти та академічного персоналу;
 • удосконалити партнерську мережу університет-бізнес-уряд через співпрацю з університетами ЄС;
 • удосконалити внутрішню інформаційну систему університетів з оцінки якості;
 • розробити корпоративну інфраструктуру забезпечення якості на базі ІКТ.

очікувані результати:

 • створено підрозділи контролю якості, розроблено набір стандартів, керівних принципів для забезпечення внутрішньої якості вищої освіти.
 • поліпшення якості діяльності (дослідження, освіта, управління) на основі вивчення процедур та процесів університетів ЄС.
 • поліпшення культури якості серед студентів, викладачів, адміністративного та керівного персоналу університету.
 • розроблено партнерську мережу університет-бізнес-уряд за сприянням агентств забезпечення якості, професорів, дослідників, студентів з університетів ЄС.
 • розвиток в університетах внутрішньої інформаційної системи з оцінки якості та корпоративної інфраструктури забезпечення якості.
 • впровадження внутрішньої політики, керівних принципів та процедур забезпечення якості, що будуть основою для національних стандартів забезпечення якості.

партнерство:

 • Університет Крайова, Румунія
 • Університет Льєж, Бельгія
 • Королівський технологічний інститут KTH, Швеція,
 • Пловдивський університет «Paisii Hilendarski», Болгарія
 • Латвійський університет, Латвія
 • Університет Лотарингії, Франція
 • Вища рада з оцінки досліджень та вищої освіти, Франція
 • Казахський університет міжнародних відносин Аблай-Хан та світові мови
 • Казахський університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі
 • Міністерство освіти і науки Казахстану
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Україна
 • Національний університет «Львівська політехніка», Україна
 • Донецький державний університет управління, Україна
 • Національна металургійна академія України
 • Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
 • Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти України
 • Міністерство освіти і науки України


контакти:
Менеджер проєкта
Ірина Сікорська
+380 50 6208193
i.sikorska@inbox.dsum.edu.ua