3 березня 2021 року о 17.00 відбудеться он-лайн зустріч зі стейкголдерами в  рамках обговорення освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування») у форматі Круглого столу із запрошенням провідних наукових експертів, державних службовців, керівників і фахівців установ соціальної сфери, представників громадськості, студентства.

На зустрічі планується:

  • Обговорення шляхів удосконалення освітньо-наукової програми РНd «Публічне управління та адміністрування» (гарант програми - завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, доцент  Анна Чечель);
  • Обговорення шляхів удосконалення магістерської освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» (гарант програми -  професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук Денис Тарасенко);
  • Презентація нової розробленої магістерської освітньо-професійної програми «Управління територіальною громадою» (гарант програми – к.пед.н. доцент кафедри соціології управління, докторант спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Валентина Николаєва).

Проєкти освітніх програм розміщено в репозиторії ДонДУУ

Запрошуємо приєднатись до заходу онлайн, в режимі зум-конференції. Для участі в Круглому столі просимо заповнити реєстраційну форму.

 

З організаційних питань, з приводу висловлення пропозицій щодо змісту програм звертатесь, будь ласка, до гарантів програм:

Анна Чечель (annachechel@inbox.dsum.edu.ua, +380 50 348 06 60)

Денис Тарасенко (tarasenko.d@inbox.dsum.edu.ua, +380 50 161 43 58)

Валентина Николаєва (nykolaieva.v@inbox.dsum.edu.ua , +380 50 478 94 29)

 

Будемо раді співпраці!