Запрошуємо науковців України та зарубіжжя, здобувачів наукових ступенів, представників органів влади, місцевого самоврядування та бізнесу, засобів масової інформації та активної громадськості, а також інших зацікавлених осіб взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції
«СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОГО ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»,

9 жовтня 2020 року, м. Маріуполь
початок об 11.00
програма конференції
лінк 
https://us02web.zoom.us/j/84677168059?pwd=YWdwVGZBR2VhWTRONzVKQS9rcUpldz09
 

Мета конференції – формування конструктивного діалогу між органами державної та місцевої влади, науковою спільнотою та практиками щодо проблем формування стратегічного потенціалу державного та територіального розвитку та пошукe шляхів їх вирішення.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Сталий стратегічний розвиток економіки в умовах глобалізаційних змін.
2. Правове забезпечення державного та територіального розвитку в умовах трансформаційних перетворень.
3. Тенденції та перспективи державно-територіального розвитку в умовах війни: соціально-гуманітарний вимір.
4. Європейська інтеграція як стратегічний вектор розвитку соціально-економічної систе- ми та зовнішніх з‘вязків України,
5. Особливості та перспективи розвитку сучасного менеджменту та бізнес-середовища.
6. Розвиток транспорту в умовах євроінтеграції державних транспортних систем.
7. Перспективи взаємодії університету, бізнесу та влади з забезпечення якості вищої освіти

Робота конференції не обмежується зазначеною проблематикою та може бути розширена (згідно наукових інтересів авторів) у рамках теми конференції.

Програмний комітет конференції:

Марова Світлана Феліксівна, голова оргкомітету, ректор Донецького державного університету управління, м. Маріуполь, Україна
Бойченко Вадим Сергійович, співголова оргкомітету, міський голова, м. Маріуполь, Україна
Малицька Лілія Петрівна, генеральний директор Фонду розвитку Маріуполя, м. Маріуполь, Україна
Йозеф Затько, директор Європейського інституту післядипломної освіти, Східноєвропейського агентства розвитку Подгайська, Словацька Республіка
Горохова Людмила Петрівна, директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, м. Київ, Україна
Віталіна Комірна, доктор економічних наук, доцент, Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu, Республіка Польша
Богданов Ігор Тимофійович, ректор Бердянського державного педагогічного університету
Чимшир Валентин Іванович, директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
Кендюхов Олександр Володимирович, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки «SPACETIME»
Міхал Шлезяк, ректор Вищої школи економіки та гуманітаристики, Бельско-Бяла, Республіка Польща
Должанський Ігор Зіновійович, доктор економічних наук, Аріельського університету, м. Аріель, Ізраїль

Умови участі:

До участі у конференції запрошуються усі особи, зацікавлені у тематиці конференції.
Форма участі – он-лайн на платформі ZOOM.
Офіційні мови – українська, англійська, польська, словацька.
За результатами конференції буде видано збірник тез конференції у електронному вигляді.
Для участі у конференції необхідно до 5 жовтня 2020 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету redaction_dsum@ukr.net або подати особисто:

  • заявку на участь у конференції;
  • тези доповіді українською або англійською мовами;

Усі матеріали мають бути названі наступним чином: П.І.Б._заявка, П.І.Б._тези, П.І.Б._квитанція.

Вимоги до оформлення тез доповіді:

До публікації приймаються матеріали, які не було опубліковано раніше, обсягом 2-3 сторінки, оформлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1. Береги: зверху –2,0 см, знизу –2,0 см, зліва –2,5 см, справа –2,5 см.

Структура оформлення матеріалів:

  • УДК (у верхньому лівому куті напівжирним шрифтом);
  • Назва (напівжирним шрифтом);
  • Відомості про автора (-ів) (розміщуються праворуч напівжирним шрифтом, курсивом): прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, назва ВНЗ (установи) – для кожного автора;
  • Основний текст тез;

Список літератури (джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті, відповідно до діючих вимог; посилання на джерела у тексті подаються в квадратних дужках із зазначенням сторінок).

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Участь у конференції є безкоштовною.

Інфолист конференції

 

Контакти оргкомітету:

Донецький державний університет управління,
вул. Карпінського,58, каб. 107/108, м. Маріуполь, Україна, 87513
Тел. +38(096) 313-49-58.
E-mail: redaction_dsum@ukr.net